Voorstelling partners: EV ILVO

EV-ILVO onderzoekt de milieuduurzaamheid van de technieken en ondersteunt de opvolging van de energieprestaties in de kas.

Partners | 02/11/2023

ILVO Fields View

EV ILVO als waardevolle partner

EV ILVO heeft jarenlange ervaring in kennis van landbouwproductiesystemen en het beoordelen van de milieuduurzaamheid van primaire productieprocessen a.d.h.v. levenscyclusanalyse (LCA). Meer algemeen voert EV-ILVO multidisciplinair, innovatief en onafhankelijk onderzoek uit om ecologisch, economisch en maatschappelijk duurzame landbouw-, visserij- en voedingssystemen te realiseren. Hierbij wordt zowel kennisopbouwend, toegepast, als beleidsondersteunend onderzoek verricht met de living labs als unieke incubatoren. M.b.t. de glastuinbouw is EV ILVO betrokken geweest bij de projecten EXE-kas (Innovatief aanbesteden) en GLITCH (Interreg Vl-Nl).

Compilation IR screens

Deel deze pagina