Terug naar overzicht
Nieuws

Voorstelling partners: EV ILVO

EV-ILVO onderzoekt de milieuduurzaamheid van de technieken en ondersteunt de opvolging van de energieprestaties in de kas.

ENERGLIK | 02/11/2023

ILVO Fields View

EV ILVO als waardevolle partner

EV ILVO heeft jarenlange ervaring in kennis van landbouwproductiesystemen en het beoordelen van de milieuduurzaamheid van primaire productieprocessen a.d.h.v. levenscyclusanalyse (LCA). Meer algemeen voert EV-ILVO multidisciplinair, innovatief en onafhankelijk onderzoek uit om ecologisch, economisch en maatschappelijk duurzame landbouw-, visserij- en voedingssystemen te realiseren. Hierbij wordt zowel kennisopbouwend, toegepast, als beleidsondersteunend onderzoek verricht met de living labs als unieke incubatoren. M.b.t. de glastuinbouw is EV ILVO betrokken geweest bij de projecten EXE-kas (Innovatief aanbesteden) en GLITCH (Interreg Vl-Nl).

Compilation IR screens

Rol binnen ENERGLIK

ILVO is voornamelijk betrokken bij WP6 (evaluatie en perspectieven) met de ontwikkeling van een milieuduurzaamheidsbeoordeling van de implementatie van technologieën ontwikkeld in WP3 (innovatietrajecten). De resultaten van de ontwikkeling van deze technologieën (WP3), hun implementatie in proeven (WP4) en in praktijktesten (WP5) worden vertaald naar milieueffecten en -baten; dit stelt ons in staat om een vollediger beeld te krijgen van de milieuprestaties van de technologieën. Bovendien zal ILVO helpen bij het meten van de energieprestaties in de proeven in proefcentra in WP4.

Deel deze pagina

Blijf je graag op de hoogte?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!