Waar kan je als Vlaamse ondernemer in Nederland terecht met jouw zorginnovatie?

Innoveren in de zorg is sowieso al geen sinecure. Met je innovatie een landsgrens oversteken, maakt het nog wat uitdagender. Een ander land brengt andere regels en andere zorgstelsels met zich mee. Samenwerking over de grens vergemakkelijkt niet alleen de toegang tot de markt, maar levert je ook extra kennis en een uitgebreider netwerk op. Het is dan ook cruciaal voor succes.

Gelukkig zijn er zowel in Vlaanderen als Nederland heel wat organisaties die jou kunnen ondersteunen en verbinden met relevante kennisinstellingen, zorgorganisaties en andere ondernemers. Onze regionale CrossRoads adviseurs vertellen je bij welke organisaties je zoal terecht kan met jouw zorginnovatie.

CrossRoads Vlaanderen-Nederland | 20/02/2024

Adviseurs regio

Nationaal

Health Holland

De sector LSH (Life Sciences & Health) is één van de negen 'topsectoren' van Nederland. De topsectoren worden aangewezen door het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken en worden geselecteerd op hun vermogen om substantieel bij te dragen aan mondiale maatschappelijke uitdagingen. Health-Holland is het communicatiekanaal van de topsector. De topsector LSH initieert en stimuleert multidisciplinaire publiek-private samenwerking (PPS) om innovatie te valoriseren.

Zorginnovatie.nl is onderdeel van de Topsector Life Sciences & Health (Health-Holland). Het is een open platform en community waarop iedereen zijn of haar zorginnovatie kan delen. Ze werken nauw samen met zorginstellingen, verzekeraars en investeerders die op zoek zijn naar zorginnovaties.

Zorg voor innoveren - Kennisbank

Zorg voor innoveren is het centrale aanspreekpunt vanuit de Nederlandse overheid en informeert, adviseert en verbindt zorginnovatoren. In de kennisbank vind je informatie over innoveren in de zorg in Nederland en het gehele implementatieproces: licenties, opschaling, internationalisering en nog veel meer.

LifetecZone

LifetecZONe is hét netwerk voor ondernemers die opereren in Life Sciences en Medische Technologie. Het gaat vooral om kmo’s gevestigd in Zuid-Nederland (Noord-Brabant, Limburg en Zeeland), maar het netwerk staat ook open voor kennisinstellingen, zorgaanbieders, overheden en organisaties in en buiten de regio.

LifetecZONe stimuleert nieuwe samenwerkingen door het samenbrengen van bedrijven in medische technologie en life sciences. Kennis en ervaring wordt informeel en in vertrouwen gedeeld. Klankborden, kennis delen, samenwerken en netwerk delen is de kern van het netwerk.

Provincie Zuid-Holland

Leiden Bioscience park

Het Leiden Bio Science Park (LBSP) is een clustering van hoogwaardig onderwijs, onderzoek, zorg en bedrijfsleven in de biowetenschappen en life sciences. De aanwezigheid van toonaangevende onderzoeksinstellingen en universiteiten creëert een voedingsbodem voor samenwerking en het aantrekken van hoogopgeleide talenten. Het LBSP stimuleert innovatie en verbindt ecosystemen door een verscheidenheid aan projecten. Je kan er meewerken aan baanbrekende ideeën en brainstormen met andere scherpzinnige ondernemers, onderzoekers, academici en wetenschappers. Het LBSP biedt ook ondersteunende programma's, incubators en financieringsmogelijkheden voor innovatieve startups en scale-ups.

Medical Delta

Medical Delta is een interdisciplinair samenwerkingsverband van meer dan 360 wetenschappers van Erasmus Universiteit, Erasmus MC, TU Delft, LUMC, Universiteit Leiden en vier Zuid-Hollandse hogescholen. Samen met bedrijven, zorginstellingen en overheden werken zij aan technologische oplossingen voor de zorg. Medical Delta stimuleert en versnelt innovatie in de zorgsector met living labs en fieldlabs. De labs testen kansrijke technologische oplossingen van bedrijven en zorginstellingen in reële omgevingen met zorgprofessionals en patiënten.

Rotterdam Square

Rotterdam Square brengt experts binnen de gezondheidszorg, wetenschap en technologie uit de academische wereld en de industrie bij elkaar om nieuwe Health&Tech producten en diensten te ontdekken, innovaties te versnellen en zorgoplossingen voor de toekomst te creëren.

ZorgTech

Het innovatieprogramma ZorgTech van de regionale ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter laat kansrijke innovaties de weg naar de gezondheidszorg sneller vinden. Vanuit dit programma heeft InnovationQuarter een breed netwerk opgezet en bieden ze ondersteuning aan bedrijven bij het opschalen van hun technologische oplossingen in de gezondheidszorg.

Bij ZorgTech zijn verschillende bestaande field- en livinglabs aangesloten, waaronder Basalt SmartLab (focus op innovatie voor revalidatie) en Create4Care (veiligere patiëntenzorg en een verbetering van het arbeidsproces voor medewerkers).

Voor toegang tot dit regionale (Zuid-Hollandse) netwerk, kan je contact opnemen met InnovationQuarter.

Provincie Limburg

Brightlands Campussen

Op vier Brightlands innovatiecampussen in de Provincie Limburg werken dagelijks 30.000 ondernemers, onderzoekers en studenten. Brightlands is er voor bedrijven die zich bezighouden met de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, gezondheid of digitalisering. Startups, kmo’s of grote ondernemingen vinden op de Brightlands campussen de kennis, de talenten en faciliteiten om te starten, te groeien en te innoveren. Er zijn campussen in Maastricht (Life Science & Health), Sittard-Geleen (Chemie & Materialen, inclusief biotechnologie (ook humaan)), Heerlen (Smart Services, bv. ICT in de zorg, e-health) en Venlo (Agro & Food, inclusief Food & Nutrition in relatie tot gezondheid).

De campus in Maastricht huisvest Medace, een dienstverlener gericht op het sneller en efficiënter realiseren van medische innovaties (implantaten, celtherapie en producten voor regeneratieve geneeskunde) aan patiënten. Het model van Medace is gebaseerd op een leer-/werkomgeving. Medace biedt een team aan met kwaliteits- en operationele professionals in een volledig biomedische faciliteit (bijvoorbeeld cleanrooms en apparatuur). Het Medace-team samen met jouw team leert en begeleidt jou bij het ontwikkelen van jouw hulpmiddel volgens de geldende regelgeving, terwijl je samen jouw product van klinische kwaliteit produceert.

Academische werkplaatsen

Academische werkplaatsen verbinden wetenschap en praktijk. Mensen uit de praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs werken er samen aan projecten waarin zij kennis en ervaring uitwisselen. LIOF, de regionale ontwikkelingsmaatschappij van Nederlands Limburg kan jou als Vlaamse ondernemer connecteren met de Academische Werkplaats Ouderenzorg en Academische werkplaats Hulpmiddelen

De Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg wil door samenwerking een bijdrage leveren aan de verbetering van de levenskwaliteit van ouderen en hun naasten, de kwaliteit van zorg, en de kwaliteit van medewerkers en hun werk in de langdurige ouderenzorg.

De Academische werkplaats Hulpmiddelen Limburg legt de focus op onderzoek naar hulpmiddelen die zelfredzaamheid van mensen met beperkingen thuis ondersteunen, zoals hulpmiddelen voor de toiletgang of ter ondersteuning van het eten en drinken.

Deel deze pagina