Biodiversiteitsmonitoring opgestart door Natuurpunt Studie

Welke zweefvliegen typisch voor veen zijn nog aanwezig in onze betere veenreservaten? En hoe beïnvloedt het maaibeheer de ongewervelden in het veen? Wat zijn de effecten van veenherstel? Om antwoorden te vinden op deze vragen voert Natuurpunt studie momenteel onderzoek in samenwerking met de terreinbeheerders. 

Enerzijds wordt er aan de hand van malaisevallen nagegaan welke zweefvliegsoorten aanwezig zijn in De Zegge (BE) en de Bovenloop van de Zwarte Beek (BE). Anderzijds is er in beide gebieden ook een veldexperiment opgestart rond het effect van verschillende maaitechnieken op de nog aanwezige veenongewervelden, waaronder spinnen, sprinkhanen en loopkevers. Tenslotte wordt in de Breukberg (NL) en de Laakvalleien (BE) onderzoek opgestart naar de effecten van het uit te voeren veenherstel.

ADMIRE | 29/04/2024

Zweefvlieg

Biodiversiteitsmonitoring opgestart door Natuurpunt Studie

Welke zweefvliegen typisch voor veen zijn nog aanwezig in onze betere veenreservaten? En hoe beïnvloedt het maaibeheer de ongewervelden in het veen? Wat zijn de effecten van veenherstel? Om antwoorden te vinden op deze vragen voert Natuurpunt studie momenteel onderzoek in samenwerking met de terreinbeheerders.

Enerzijds wordt er aan de hand van malaisevallen nagegaan welke zweefvliegsoorten aanwezig zijn in De Zegge (BE) en de Bovenloop van de Zwarte Beek (BE). Anderzijds is er in beide gebieden ook een veldexperiment opgestart rond het effect van verschillende maaitechnieken op de nog aanwezige veenongewervelden, waaronder spinnen, sprinkhanen en loopkevers. Tenslotte wordt in de Breukberg (NL) en de Laakvalleien (BE) onderzoek opgestart naar de effecten van het uit te voeren veenherstel.

Deel deze pagina