Helofytenfilter moet waterkwaliteit verbeteren in het oudste natuurreservaat van Vlaanderen

Het oudste natuurreservaat van Vlaanderen, “De Zegge” in Geel, is een van nature grondwater-gevoed laagveengebied. Door grootschalige ontwatering van de omgeving heeft het reservaat sterk te lijden onder verdroging. Binnen het project Interreg ADMIRE (‘adding mire’) slaan de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde (KMDA) en PIDPA de handen in elkaar om een helofytenfilter aan te leggen. Dat is een systeem met moerasplanten zoals riet, die oppervlaktewater zuiveren. De inlaat van gezuiverd water kan hopelijk bijdragen aan het behoud van de nog resterende natuurwaarden, in afwachting van ecohydrologisch herstel op landschapsschaal.

ADMIRE | 27/11/2023

IMG 1316 De Zegge Kevin Feytons link www kevinfeytons be

X2

XX2

Deel deze pagina