StimulanZ

A more social Europe

StimulanZ - (S(t)imuLEREN in de zorg) - zet in op een sterke grensoverstijgende samenwerking tussen onderwijsinstellingen om, via hybride leeromgevingen, de verbinding tussen onderwijs en noden vanuit de zorg-arbeidsmarkt te versterken. Toekomstige zorgverleners worden ondersteund via krachtige simulatieomgevingen en trainingen met sterke aandacht voor de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, het interprofessioneel samenwerken en de evoluerende (hoog)technologische zorgsettings.