Hoe wordt mijn aanvraag behandeld?

  • Het programma gaat na of de aanvraag correct en tijdig is.
  • Het programma kent een rang toe.
  • Het programma gaat na of het gaat om begunstigden die geen Onderneming in Moeilijkheden zijn (of verifieert dat deze toets niet nodig is).
  • Het programma gaat na of het project reeds werd ingediend.
  • Het programma verwerkt de aanvragen in volgorde, per rang en hanteert daarbij een First In, First out principe.

    De aanvraagdatum (van de voorfinanciering) is leidend. Diende je een aanvraag voorfinanciering in vóór indiening aanvraag van je project? Dan wordt je aanvraagdatum voorfinanciering automatisch de datum van indiening van je projectaanvraag. Diende je een aanvraag voorfinanciering in na indiening aanvraag van je project. Dan geldt de effectieve datum van je aanvraag tot voorfinanciering. Effectieve toekenning van voorfinanciering kan ten vroegste vanaf goedkeuring van het project.
Terug

Blijf je graag op de hoogte?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!