Aanmelding 5
Start je project

Selectieprocedure

In de komende jaren lanceert het programma verschillende projectoproepen, telkens gevolgd door een beslissingsprocedure in twee stappen.

Stap voor stap

Bij de voorbereiding en uitwerking van een project volg je een vast traject.

Aan de startmeet

In de eerste fase hoef je maar een beperkte projectschets aan te melden, waarna een preselectie gebeurt. De gepreselecteerde projecten werken in een tweede fase een uitgebreid aanvraagdossier uit. Als dit voldoende kwalitatief is, dan wordt de projectaanvraag goedgekeurd en kan het partnerschap aan de slag. De ervaring leert ons dat hiervoor meestal één of meerdere herwerkingen nodig zijn.

Bij de voorbereiding en uitwerking van het project kan je een beroep doen op de projectadviseurs van het gemeenschappelijk secretariaat. Zij kunnen je helpen en begeleiden met het projectvoorstel.

De doorlooptijd om te komen tot een goedgekeurde projectaanvraag varieert sterk, maar zelfs in de beste omstandigheden reken je best op een jaar tussen projectaanmelding en goedkeuring. Je kan altijd een project aanmaken via het e-loket, ook als er geen oproep loopt.

PA

Stap 1 - aanmelding

Wat moet jij doen?

Je dient een aanmelding in via het e-loket.

Over deze stap

Aan de hand van vragen die je in het e-loket beantwoordt, geef je kort weer welke doelstelling het project behelst, wie de voorziene partners zijn en – in grote lijnen - hoe het project zal worden uitgevoerd. Je geeft tevens indicatief een beeld van de projectkosten en de gevraagde EFRO-bijdrage (let op: maximum 50% van het totaalbedrag!) aan.

Stap 2 - preselectie

Wat moet jij doen?

Afwachten! Zodra de beslissing bekend is, brengt jouw projectadviseur je hiervan op de hoogte.

Over deze stap

Per oproep beslist het Comité van Toezicht welke voorstellen het best inpasbaar zijn binnen het programma. Bij elke oproep kan de focus naar een andere doelstelling verschuiven of worden slechts enkele doelstellingen opengesteld, dus houd dit zeker in de gaten.

Stap 3 - aanvraag

Wat moet jij doen?

Na goedkeuring werk je het project uit tot een volwaardig aanvraagdossier. Zo werken alle partners bijvoorbeeld hun kosten- en financieringsplan uit. Ook de werkpakketten worden in meer detail uitgeschreven.

Over deze stap

In het e-loket geven alle partners nieuwe informatie in.

Stap 4 - selectie

Wat moet jij doen?

Afwachten! Indien de beslissing bekend is, brengt jouw projectadviseur je hiervan op de hoogte.

Over deze stap

Het Comité van Toezicht buigt zich opnieuw over het projectdossier en keurt het al dan niet goed.

Stap 5 - herwerking

Wat moet jij doen?

Indien je aanvraag niet goedgekeurd kan worden, krijg je normaal gezien de kans om het dossier te herwerken.

Over deze stap

Je krijgt de nodige werkpunten gecommuniceerd en daarmee kan je aan de slag om het dossier verder aan te passen. Het Comité van Toezicht bekijkt opnieuw het herwerkte dossier.

Oproepen

Op dit moment is er geen oproep gelanceerd voor projectaanmeldingen. Zowel oproepen 1 als 2 zijn inmiddels afgesloten.

Voor oproep 3 wordt verwacht dat het besluit over de inhoud, het budget en de timing normaal gesproken eind 2023 zal worden genomen. Volgens een voorlopige planning zouden aanmeldingen vanaf half maart '24 kunnen worden ingediend, en zou er kort voor het zomerverlof van '24 een besluit worden genomen over de 'preselectie'. Het is echter mogelijk dat de planning nog kan worden aangepast.

Op dit moment zijn ook het budget en de inhoudelijke aandachtspunten voor de volgende oproep nog niet bekend.

Als je meer inzicht wil hebben in de mogelijkheden en kansen voor jouw projectidee in oproep 3, kan je altijd een van onze projectadviseurs contacteren. Vanaf oktober 2023 zullen zij naar verwachting een goede inschatting kunnen maken. Houd onze website in de gaten voor de laatste updates over de oproepen!

Blijf je graag op de hoogte?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!