Tafelvlag EU
Start je project

Project indienen

Heb je een concreet projectvoorstel?
Bekijk dan zeker de criteria, de aandachtspunten en het reglement.

Criteria

Om kansrijk te zijn binnen het programma houd je rekening met de belangrijkste criteria:

  • Het project past binnen de doelstellingen van het programma 
  • Dien voor de deadline in
  • Zorg voor een volledige projectaanvraag
  • Het project wordt uitgevoerd binnen het programmagebied Interreg Vlaanderen -Nederland en de effecten van het project hebben hierop betrekking
  • Het ingediende voorstel garandeert cofinanciering aan beide zijden van de grens
  • Betrek tijdens de uitvoering minstens één partner aan weerskanten van de grens

Bij de voorbereiding en uitwerking van het project raden we je aan beroep te doen op de projectadviseurs van het Gemeenschappelijk Secretariaat. Zij voorzien een op maat gemaakte begeleiding voor jouw projectvoorstel.

Aandachtspunten

Voorfinanciering

Interreg Vlaanderen-Nederland keert enkel bij uitzonderingen een voorschot uit. De subsidie wordt gedurende het project uitbetaald op basis van gedeclareerde (en gecontroleerde) kosten. Zorg dus voor voldoende voorfinanciering!

Staatssteun

Elk project is onderhevig aan de Europese staatssteunregels. Neem de toelichtende nota door waarin de kaders worden geschetst. Neem deze door bij de uitwerking van een aanvraag en raadpleeg zeker je projectadviseur.

Deelname bedrijven-participatie KMO/MKB

Interreg Vlaanderen-Nederland heeft de ambitie om bedrijven actief te betrekken bij de projecten. Diverse mogelijkheden worden toegelicht in een informatiefiche.

Reglement

Naast de criteria dien je de inhoudelijk-technische voorwaarden goed te lezen. Deze informatie staat gebundeld in het programmareglement. Hier vind je alles terug waarmee je rekening dient te houden voor, tijdens en na de uitvoering van het project. Neem je tijd om dit grondig door te nemen! 

We lichten enkele belangrijke aspecten uit:

Kostensoorten

In het programmareglement vind je welke kosten er wel en niet voor subsidie in aanmerking komen. Bekijk dit onderdeel dus met veel aandacht. Er zijn verschillende rubrieken waar de kosten in worden ondergebracht. 

Rapporteren en declareren 

Als je project wordt goedgekeurd, dien je iedere 6 maanden inhoudelijk over de voortgang te rapporteren. Gemaakte kosten kunnen doorlopend worden gedeclareerd. Bekijk het programmareglement voor de precieze procedures.

Indicatoren 

Voor elke specifieke doelstelling van het programma gelden indicatoren. Het is van belang dat jouw project voldoende bijdraagt aan deze indicatoren. Neem het overzicht van de programma-indicatoren goed door voor de juiste definities en extra toelichting. 

Projecten die tijdens de uitvoering aansluiten bij een project

In sommige projecten kan het handig zijn om organisaties op een later moment in het project op te nemen. Deze optie is vooral interessant voor het betrekken van bedrijven. Er zijn wel specifieke regels voor geformuleerd, dus bekijk het programmareglement en de toelichtende informatiefiche hiervoor goed.

Blijf je graag op de hoogte?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!