2022 09 27 Provincie Antwerpen Interreg 04373 1
Organisatie

Structuur

Het gemeenschappelijk secretariaat voert het programma uit. Dit secretariaat biedt ondersteuning aan zowel het Comité van Toezicht als aan de beheerautoriteit. De auditautoriteit is verantwoordelijk voor controle.

Secretariaat

Het secretariaat bereidt de vergaderingen van het Comité van Toezicht voor en verzorgt de ondersteuning van de Beheerautoriteit bij de uitvoering van haar taken.

Ellen web
Ellen Vanbecelaere
Kathleen web
Kathleen Mostien
SVO Sofie
Sofie Van Overschelde
GR Interreg 2024
Geert Regelbrugge
Profile img
Bram Demuynck
Projectadviseur West-Vlaanderen
Test anne
Anne Coenegrachts
Projectadviseur Nederlands Limburg
Josine web
Josine Verbrugge
Profile img
Esli Severijn
Maxime
Maxime Huysentruyt
Robert web
Robert Van Lavieren
Test tine 1 3
Tine Vochten
Karin web
Karin Heeren
Robertm web
Robert Majchrowicz
20191105 Prov Ant Portretten Personeel Full 09140
Peter Carpentier
Krusha
Krusha Mae Timmermans
Inge web
Inge Van Santvoort
Laure web
Laure Vanroy
Sylvia
Sylvia de Rooij
Profile img
Erik Van den Elsen
Profile img
Liesbeth Vrieling
Profile img
Jip Wolterinck
IVY reporter - van mei t/m november 2024

Comité van Toezicht

Het Comité van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van het programma, stelt aanvullende regelgeving voor het programma vast en bewaakt de algemene strategie. Ook besluit het Comité over ingediende projecten. Op deze manier realiseren de partners hun gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het programma.

Comité van Toezicht Interreg Vlaanderen-Nederland
p/a Provincie Antwerpen
Departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid
Koningin Elisabethlei 22
B-2018 Antwerpen

Leden met stemrecht

 • Nederland (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat), Wolter Leiseboer
 • Vlaanderen (Agentschap Innoveren en Ondernemen), Jorre Van Damme
 • Provincie Antwerpen, gedeputeerde Kathleen Helsen
 • Provincie Belgisch Limburg, gedeputeerde Tom Vandeput
 • Provincie Nederlands Limburg, gedeputeerde Elianne Demollin
 • Provincie Noord-Brabant, gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen
 • Provincie Oost-Vlaanderen, gedeputeerde Riet Gillis
 • Provincie Vlaams-Brabant, gedeputeerde Ann Schevenels
 • Provincie West-Vlaanderen, gedeputeerde Jean de Bethune
 • Provincie Zeeland, gedeputeerde Wilfried Nielen
 • VNG, Joyce Vermeu (burgemeester Zundert)
 • VVSG, Raf Drieskens (schepen gemeente Pelt)
 • NL kennisinstellingen, Jan Cobbenhagen (Maastricht Universiteit/Brightlands) en Barbara Oomen (HZ University of Applied Sciences)
 • Vlaamse kennisinstellingen, Ignace Lemahieu (VLIR/UGent) en Niels Hendriks (VHLORA/ LUCA School of Arts)
 • Nederlandse milieufederaties, Ira von Harras (ZMF)
 • Vlaamse milieuorganisaties, Jurgen Naets (BBL)
 • Sociaaleconomische Raad Vlaanderen (SERV), Wim Penninckx
 • Sociaaleconomische Raad Nederland (SER), vertegenwoordiging vacant
 • Verenigde Verenigingen, Christa Matthys
 • College voor de Rechten van de Mens, John Morijn
 • Unia, Marco Van Haegenborgh

Adviserende leden

 • Europese Commissie, Marlies Peeters
 • Beheerautoriteit, Pieter Soetewey
 • Auditautoriteit, Tony Mortier

Beheerautoriteit

De provincie Antwerpen is aangesteld als beheerautoriteit en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Interreg-programma Vlaanderen-Nederland.

Auditautoriteit

De Auditautoriteit is verantwoordelijk voor de verificatie van het beheers- en controlesysteem.

Blijf je graag op de hoogte?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!