Staatssteun 01
Start je project

Staatssteun

De regels rond staatssteun zijn onderdeel van de Europese mededingingsregels die ervoor moeten zorgen dat de Europese interne markt op een normale wijze kan functioneren.

Algemeen

Ook Interreg Vlaanderen–Nederland is hieraan gebonden. Om die reden moet voor elk project voor goedkeuring ad hoc worden beoordeeld of de steun aan dat project de mededinging op de Europese interne markt dreigt te vervalsen.

Wanneer is er sprake van staatssteun?

Om uitspraken te kunnen doen over staatssteun moeten voor de activiteiten van elke partner een aantal aspecten worden bekeken. Pas wanneer op alle onderstaande deelvragen ‘JA’ moet worden geantwoord, is er sprake van staatssteun:

  1. Wordt de steun door de overheid verleend of met overheidsmiddelen bekostigd?
  2. Is er sprake van een onderneming (elke eenheid die een economische activiteit uitoefent, waarbij onder economische activiteit wordt verstaan ‘iedere activiteit die bestaat uit het aanbieden van goederen en diensten op een markt’)?
  3. Ontvangt de organisatie een economisch voordeel dat zij bij normaal economisch handelen niet gekregen zou hebben?
  4. Is er sprake van selectiviteit van de steunmaatregel (begunstiging van bepaalde sectoren, bepaalde (types van) ondernemingen en/of van bepaalde regio’s)?
  5. Vervalst de steunmaatregel de mededinging of dreigt ze dit te doen en heeft ze invloed op de handel tussen lidstaten?

In de praktijk zal de voorwaarde ‘overheidsmiddelen’ altijd vervuld zijn in een Interreg-project. Ook moet in bijna alle gevallen uitgegaan worden van een (potentiële) invloed op de handel tussen lidstaten. Daarom zal de staatssteunanalyse binnen ons programma zich voornamelijk toespitsen op vragen rond economische activiteit (2), voordeel (3) en selectiviteit (4). 

Meer weten?

Onze projectadviseurs kunnen je helpen om in te schatten of er sprake is van staatssteun, en zo ja, op welke manier er mee kan worden omgegaan. Het is sterk aan te raden steeds voldoende vroeg in het ontwikkeltraject van een project het onderwerp staatssteun te bespreken met jouw projectadviseur.

Downloads

Blijf je graag op de hoogte?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!