Brochure Interreg VI Programma
Ontdek het programma

Hoog mikken voor de Lage Landen!

Interreg Vlaanderen-Nederland ondersteunt samenwerking tussen Vlamingen en Nederlanders voor een beter Europa.

Thema's

Het programma is opgebouwd rond vier pijlers en kwam tot stand dankzij de input van experts uit tal van organisaties uit de regio, een vijftal focusgroepen en een uitvoerige gebiedsanalyse.

Een slimmer Europa

Om de concurrentiekracht van onze economie te versterken, blijft Interreg investeren in onderzoek en ontwikkeling. Innovatie is dan ook een belangrijke prioriteit in ons programma. Bedrijven en kenniscentra spelen daarbij een belangrijke rol.

Lees meer

Een groener Europa

De grensregio is één van de meest dichtbevolkte gebieden in de wereld. De milieudruk is er dan ook hoog. Om ons leefmilieu te beschermen, gaat volop aandacht naar de bescherming van milieu en natuur en een meer effi ciënte omgang met energie, grondstoffen, water en afval

Lees meer

Een socialer Europa

Het programma biedt ook ruimte voor het aanpakken van sociale uitdagingen op de arbeidsmarkt en voor verduurzaming van vrijetijdsbesteding. Hoog op de prioriteitenlijst staan arbeidsmobiliteit, samenwerking om knelpunten in de arbeidsmarkt op te lossen en het bevorderen van duurzaam toerisme en vrijetijdsbesteding.

Lees meer

Een Europa zonder grenzen

Interreg subsidieert samenwerking om grensobstakels te overwinnen. Binnen deze doelstelling komen ook projecten in aanmerking die de contacten tussen Vlamingen en Nederlanders bevorderen.

Lees meer

Budget

Voor de thema’s een slimmer Europa en een groener Europa wordt telkens ruim 35% van het budget voorbehouden. Een socialer Europa volgt met 23% en er is 5% beschikbaar voor projecten rond een Europa zonder grenzen.

Programmagebied

Het programma wordt uitgevoerd op het grondgebied van (delen van) de vijf Vlaamse provincies en de drie zuidelijke Nederlandse provincies.

Kaart regio België - Nederland

Onze grensregio

In Vlaanderen gaat het om de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant (enkel het arrondissement Leuven) en West-Vlaanderen (met uitzondering van de arrondissementen Veurne en Ieper). Aan Nederlandse zijde wordt het gebied gevormd door de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland.

Programmapartners

De 8 provincies en 2 lidstaten zijn betrokken op operationeel, coördinatie- en beheersniveau en volgen nauwgezet de uitvoering, monitoring en evaluatie van het programma.

Westvlaanderen
Vlaams brabant jpg zwart jpg
Provincie Zeeland nieuw logo
Pl logo quadri
Oostvlaanderen
Ministerie van Economische Zaken Logo
Antwerpen
Combinatielogo vlaio 0
Klant provincie Limburg
Noord brabant

Blijf je graag op de hoogte?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!