Klacht of beroep indienen

 

Het Interreg Vlaanderen-Nederland programma kent een aantal procedures voor het indienen van een beroep of klacht, bijvoorbeeld aangaande de selectie van projecten. Deze staan omschreven in het programmareglement, onder de paragraaf 2.4 ‘specifieke procedures’. Aan de hand van het programmareglement wordt bepaald of uw beroep of klacht ontvankelijk is en kan worden voorgelegd aan het Comité van Toezicht of de managementautoriteit (naargelang wat van toepassing is).

Indien u een beroep of klacht wilt formuleren, kan dit door onderstaande velden in te vullen en uw bericht te verzenden.