Grenspaal 01
Ontdek het programma

Grensoverstijgend samenwerken

Interreg is het Europese territoriale samenwerkingsprogramma dat in 1990 van start is gegaan en een essentieel onderdeel is van het cohesiebeleid van de EU. Het programma ondersteunt grensoverschrijdende, transnationale en interregionale samenwerking tussen verschillende nationale, regionale en lokale actoren.

Algemeen

De Europese Unie creëerde Interreg om grensoverstijgende samenwerking binnen Europa te bevorderen. Elk grensgebied binnen de EU heeft zijn eigen Interreg-programma.

Versterken van regio's

Interreg is een Europees samenwerkingsprogramma dat tot doel heeft om de economische, sociale en territoriale samenwerking te bevorderen tussen verschillende regio's in Europa. Het programma focust zich op samenwerking tussen regio's die aan weerszijden van de landsgrens liggen, maar ook op samenwerking tussen regio's uit verschillende lidstaten van de Europese Unie. Interreg is verdeeld in drie categorieën: Interreg A voor grensoverschrijdende samenwerking, Interreg B voor transnationale samenwerking en Interreg C voor interregionale samenwerking. Interreg Vlaanderen-Nederland valt onder de eerste categorie.

 

Het Interreg-programma voorziet in financiële steun voor projecten die gericht zijn op het versterken van economische ontwikkeling, het verbeteren van de werkgelegenheid, het beschermen van het milieu, en het bevorderen van de sociale inclusie en het cultureel erfgoed. Het programma stimuleert daarnaast ook de uitwisseling van kennis en ervaring tussen regio's en het ontwikkelen van nieuwe innovatieve oplossingen voor gemeenschappelijke problemen.

Interreg Vlaanderen-Nederland

Interreg Vlaanderen-Nederland is een samenwerkingsprogramma tussen Vlaanderen en Nederland, dat tot doel heeft de economische, sociale en territoriale ontwikkeling van de regio te bevorderen door middel van grensoverstijgende samenwerking. Het programma ondersteunt projecten op het gebied van innovatie, duurzaamheid, arbeidsmarkt, duurzaam toerisme en het aanpakken van grensknelpunten.

 

Door het stimuleren van samenwerking tussen verschillende partijen uit de regio's, draagt Interreg Vlaanderen-Nederland bij aan het versterken van de grensoverschrijdende samenwerking en het vergroten van de welvaart en het welzijn in de regio.

Blijf je graag op de hoogte?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!