Waarom is er een vraag over andere Europese projecten?

Het programma heeft regels omtrent maximale uren werktijd op jaarbasis bepaald. Dat maximum wordt bekeken op niveau van deelname aan Europese projecten.

Werkt deze projectmedewerker dus ook aan andere Europese projecten? Duid dan JA aan. Bij declaraties van personeelskosten zal het e-loket dan extra vragen naar de gepresteerde uren op andere Europese projecten, om zo het maximum te bewaken.

Terug

Blijf je graag op de hoogte?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!