Wat is het verschil tussen reële kosten en vereenvoudigde kostenopties?

Reële kosten zijn effectief gemaakte kosten door een projectpartner die ook als dusdanig worden gedeclareerd. Het kan gaan om betalingen (aan externe partijen), afschrijvingen of interne facturatie. Per kostensoort is er een minimale bewijslast (vb. factuur, referentie boekhouding betaling, etc).

Vereenvoudigde kostenopties zijn een manier om reële uitgaven makkelijker bij het programma te declareren: het kan gaan om forfaitaire bedragen voor bepaalde kostenrubrieken (vb. voorbereidingskosten), forfaitaire percentages (vb. reis- en verblijfskosten) of om eenheidskosten (vb. SUT of VUT). Bij vereenvoudigde kostenopties ligt de bewijslast gewoonlijk (gevoelig) lager.

Terug

Blijf je graag op de hoogte?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!