Terug naar overzicht
Realisatie

Albertknoop

2 Bconncect - Albertknoop bestaand landschap visualisatie wensbeeld
Foto© buro Heusschen Copier

Albertknoop

Het Zouwdal (als onderdeel van het gehele plangebied Albertknoop) verbindt de aanwezige natuurwaarden aan de oostzijde van het Albertkanaal met de eveneens grensoverschrijdende groene waarden op het grondgebied van Lanaken en ten noorden van Maastricht in het gebied van de Grensmaas en De Hoge Kempen.

Het Zouwdal zal een duurzame buffer en een ecologische corridor vormen tussen de ontwikkeling van een grensoverschrijdend bedrijventerrein aan de westzijde en de woonbebouwing (woonwijken Malberg en Oud-Caberg) aan de oostzijde van het dal.

Aangemelde oppervlakte

4,5 hectare

Maatregelen

  • Grond- en nivelleringswerken
  • Diverse streekeigen aanplantingen in functie van de beoogde doelsoorten en het te creëren groene bufferlandschap

Blijf je graag op de hoogte?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!