Terug naar overzicht
Realisatie

Beerse Bedrijven Biodivers

2 Bconnect Beerse Bedrijven Biodivers

Beerse Bedrijven Biodivers

Het bedrijventerrein Kanaalzone-West bevat onder meer twee non-ferrobedrijven en een steenbakkerij en bevindt zich in de nabijheid van verschillende Natura 2000-gebieden. Binnen 2B Connect wordt de doorwaadbaarheid van het bedrijventerrein verhoogd door middel van stapstenen en corridors.

Aangemelde oppervlakte

17 hectare

Maatregelen

  • Faunamaatregelen omleidingsweg met nieuwe oeververbinding Kanaal West
  • Bouwen van een vleermuizenverblijf en inrichting natuurbuffers
  • Aanleg poelen voor Heikikker en Kamsalamander en andere (gebiedsgerichte) maatregelen t.g.v. Europees te beschermen habitats en soorten
  • Aanleg en inrichting eco-buffers

Blijf je graag op de hoogte?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!