Terug naar overzicht
Realisatie

Feed Food Health Campus

2bconenct Feedfoodheathcampus

Feed Food Health Campus

De Feed Food Health Campus bestaat uit een wetenschapspark en een hoogwaardige bedrijvenzone en is voorbehouden voor ondernemingen die innoveren in de voeding van morgen. Deze zone in Tienen werd in 2012 ontwikkeld op voormalige reserveterreinen. Het inrichtingsplan van het terrein is zo uitgewerkt dat de groenelementen bestaan uit geclusterde zones en een aantal lijnelementen.

Binnen 2B Connect zal de POM Vlaams-Brabant in de permanente groenzones en in de verschillende lijnelementen inrichting- en beheermaatregelen nemen die de biodiversiteit versterken en het terrein laten aansluiten bij zijn omgeving. Een deel van de bedrijvenzone is momenteel nog niet verkocht en dus braakliggend. Deze toekomstige bouwpercelen zullen in de tussentijd beheerd worden als tijdelijke natuur.

Op de FFH-campus is reeds een bedrijfsverzamelgebouw ‘Bio-generator’ gevestigd. De POM Vlaams-Brabant is beheerder van dit gebouw en zal de bijhorende tuin inrichten als een ‘biodiverse’ voorbeeldtuin.

Aangemelde oppervlakte

10 hectare

Maatregelen

  • Uitbreiden en aanplanten van houtkanten
  • Uitgraven poel(en)
  • Uitdiepen wadi
  • Aanplanten bomen
  • Inzaaien bloemenweides, ruigtekruiden
  • Inzaaien en aanplanten bloemrijke talud
  • Graslandbeheer
  • Beheer van bloemenweide en ruigte
  • Beheer grachten en wadi

Blijf je graag op de hoogte?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!