Terug naar overzicht
Realisatie

Kolenspoor

2bconenct kolenspoor

Kolenspoor

In het gebied De Wijers, waar (Europese) topnatuur en economische bedrijvigheid naast elkaar aanwezig zijn, zullen deze tegenstrijdig lijkende functies met elkaar verbonden worden via natuurgerichte investeringen die ook voor de bedrijven een meerwaarde betekenen. Aanwezige natuurkernen, gewrongen tussen bedrijventerreinen, worden versterkt en maken de link naar de nabijgelegen bedrijventerreinen.

Concrete aandacht gaat naar het Kolenspoor (een voormalige spoorlijn voor het transport van kolen) dat ontwikkeld wordt als een ecologische verbinding tussen hoogwaardige natuurgebieden en als belangrijke groene stapsteen tussen de aanwezige bedrijventerreinen.

Aangemelde oppervlakte

15 hectare

Maatregelen

  • Uitvoeren van het ecologisch landschapsplan van het Circuit van Zolder
  • Ontwikkelen van bosranden
  • Uitvoeren van maatregelen inzake waterkwaliteit
  • Ontwikkelen zuur laagveen (kappen en plaggen)
  • Inrichten van Galgenberg in functie van Europees beschermde soorten (plaggen, stronken frezen,…)
  • Groenbeheer van de bermen van het Kolenspoor en aangelegen natuurterreinen

Blijf je graag op de hoogte?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!