Terug naar overzicht
Realisatie

Metalot Nature Landscape park

2bconnect metalot

Metalot Nature Landscape park

Het Natura 2000-gebied Weerter en Budeler Bergen en Ringselvennen ligt op de grens van de provincies Noord-Brabant en Limburg. Dit 3000 hectare grote gebied omvat de leefgebieden van de nachtzwaluw, de boomleeuwerik en de roodborsttapuit, maar dient ook als de thuisbasis voor de kamsalamander en de kleine modderkruiper. Het galigaanmoeras kent hier een voor Nederland unieke omvang en er zijn goede mogelijkheden voor verdere groei. Dit gebied kenmerkt zich verder door de afwisseling van natuur met bedrijventerreinen.

Omdat er te weinig bekend was over de waterhuishouding in het gebied om met de natuurdoelen aan de slag te gaan, is in 2015 het watersysteem in kaart gebracht. Deze metingen zijn het uitgangspunt voor de maatregelen die vanaf 2017 zullen worden uitgevoerd met als doel de verdroging in het gebied tegen te gaan en de waterkwaliteit te verbeteren. Daardoor blijft de bijzondere natuur en het karakteristieke landschap behouden en kan het verder ontwikkelen.

Aangemelde oppervlakte

5 hectare

Maatregelen

  • In onderzoeks- en voorbereidingsfase

Blijf je graag op de hoogte?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!