Terug naar overzicht
Realisatie

Modulaire container slaat zonnewarmte op

Zonnespiegels Azteq

Energie uit geconcentreerde zonnestraling

Het Vlaamse bedrijf Azteq is thuis in de markt van de industriële warmte. Met geconcentreerde zonnestraling (CST) produceert het bedrijf thermische energie tot 400°C. Maar dit kent zijn beperkingen. Er moet namelijk steeds voldoende rechtstreeks zonlicht aanwezig zijn. Als we kijken naar de grensregio Vlaanderen-Zuid-Nederland is dat zo’n 900 uren per jaar. Enkel op die momenten kan het CST-platform de vervuilende traditionele warmtebronnen, afkomstig van fossiele brandstoffen zoals gas, olie en kolen, vervangen.

Zonlicht efficiënt opslaan

Om vanuit deze onzekere fluctuerende bron (de zon) een meer stabiele industriële thermische output te genereren, werkte Azteq met het Nederlandse bedrijf Meeberg ISO Tanks samen aan een Thermal Equalizer. Deze innovatieve oplossing bestaat uit het bewaren van de geproduceerde thermische energie op zeer hoge temperatuur in een modulair opslagvat.

Peter Vandeurzen (Azteq): “Door het inzetten van zeer efficiënte opslag wordt de onvoorspelbare beschikbaarheid van zonlicht omgezet in een meer voorspelbare, vlakkere outputcurve voor het aansturen van warmtenetten. In dit project zochten we naar het ideale opslagmedium in combinatie met een intelligent aansturen van bron en opslagcontainer.”

Modulaire containers

Daarbij speelden de containers van Meeberg ISO Tanks een cruciale rol. wwMartijn Kool (Meeberg ISO Tanks): “Met onze containers kunnen we de grootte van het opslagvat laten variëren afhankelijk van de vraag. Dat doen we door containers onderling te verbinden en op elkaar te stapelen. De uitgang van het opslagvat wordt gekoppeld aan een warmtewisselaar waar de omzetting gebeurt naar water op de gewenste druk en temperatuur. Onze focus ligt op uitgangstemperaturen van boven de 100°C tot 400°C die gangbaar zijn in industriële processen of in de oudere generaties warmtenetten.”

CO2-reductie

Een typische installatie op een oppervlak van 1 hectare CST levert een CO2-uitstootbesparing op van 600 ton/jaar/ha en vervangt de verbranding van 3000Mwh gas. De projectpartners verwachten dat men binnen de vijf jaar op een niveau komt waarbij jaarlijks 36.000 ton CO2-uitstoot bespaard wordt in de grensregio.

 

SUBSIDIEBEDRAG€ 123.922,50
PROVINCIESNOORD-BRABANT, LIMBURG (BE)
PROJECTPARTNERSMEEBERG ISO TANKS B.V., AZTEQ BV

Blijf je graag op de hoogte?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!