Terug naar overzicht
Realisatie

Abdijleven voelbaar en zichtbaar maken in Berne

Abdij van berne

Projectidee

De Abdij van Berne zet hiervoor in op drie projecten.

Grondbeeld "Berne, bron van betekenis" letterlijk invullen

De Abdij heeft als grondbeeld “Berne, bron van betekenis”. De Abdij wil bron van betekenis zijn en blijven voor mensen, groepen en organisaties en hen een plek van bezinning bieden waar men rust en richting vindt.

De Norbertijner kloosterorde is in 1121 opgericht, de Abdij van Berne in 1134. Hiermee is de Abdij de oudste nog bestaande kloostergemeenschap van Nederland. Vroeger was de Abdij gevestigd in het buurtschap Bern aan de Maas, ten noordoosten van Heusden. Daar is nu nog de waterput te zien die in het verleden van levensbelang was voor de Abdij aldaar. Waterputten nemen in alle spirituele tradities een belangrijke plaats in. Een bron is letterlijk en figuurlijk een plek waar levenswater stroomt. Er vinden bijzondere ontmoetingen plaats. Mensen raken geïnspireerd, putten kracht uit die bron en vervolgen hun weg met hernieuwde energie. We willen de oorsprong van de Abdij via het realiseren van een waterput naar Heeswijk halen.

Om een inspiratiebron voor anderen te kunnen zijn, willen de paters en broeders elkaar en onze eigen bron voeden en verrijken in de geest van het evangelie van Christus en van hun stichter Norbertus. Daarom wil de Abdij op het huidige Abdij terrein een eigentijdse bron maken. Een bezinningsplek in de buitenlucht met een historische verwijzing naar de ontstaansgeschiedenis van de Abdij in het buurtschap Bern en een spirituele verwijzing naar de missie van de Abdij. Een bron bevriest nooit en blijf onder alle omstandigheden stromen. Dat is een krachtig element van de metafoor.

Verbeteren van de accomodatie Herengracht voor gastenonthaal

De Abdij heeft een groot gastenverblijf. Er zijn momenteel 31 gastenkamers.

Wij willen de Abdij nog beter geschikt maken voor het gastenonthaal. We willen onze gasten laten verblijven in representatieve ruimtes die inspireren, rust en kracht geven. Door een interne verbouwing is het mogelijk om een bijeenkomstruimte en een foyer te realiseren voor ontmoeting en verbinding.

We zetten deze nieuwe bijeenkomstruimte in voor de ontvangst van kerkgangers, gasten, toeristen en kennis bijeenkomsten. Gastvrijheid is immers een onlosmakelijk onderdeel van het Norbertijner kloosterleven.

De ruimte wordt daardoor beter geschikt voor een kort bezoek maar ook voor mensen die behoefte hebben om zich voor enige tijd terug te trekken in de Abdij. Dit kan zijn om kennis te maken met het kloosterleven, in alle rust en stilte, in een omgeving van gebed en bezinning. Maar ook om zaken die het persoonlijk leven aangaan eens op een rijtje te zetten, even los te komen uit de jachtigheid van studie, gezin en/of werk.

Ook worden de ruimtes ingezet voor kennisdeling en kennisuitwisseling. Het verzamelen, actualiseren en delen van kennis is altijd een basiselement van de Abdij geweest.

Om die kennisverspreiding effectief te kunnen voortzetten zoals in de vorm van lezingen en workshops zijn de vernieuwde bijeenkomstruimtes nodig.

De geschiedenis, het gedachtegoed en de betekenis van de Norbertijnen laten zien via een permanente tentoonstelling.

Dit onderdeel van het PIHL project laat de ontstaansgeschiedenis van de Abdij zien. Met moderne technieken en fotopresentaties wordt het verhaal verteld. Tot en met de dag van vandaag. Hierdoor krijgen onze bezoekers en gasten een goed beeld van de rijke geschiedenis van de Abdij en haar bewoners.

Blijf je graag op de hoogte?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!