Terug naar overzicht
Realisatie

Tiendschuur als onthaalplek in de Abdij van Tongerlo

Tiendschuur Abdij Tongerlo 2

Projectidee

De Tiendschuur uit 1618, centraal op het binnenplein, fungeert al sinds de jaren zeventig als onthaalcentrum van de abdij van Tongerlo. Geregeld werd de inrichting en de inhoudelijke presentatie aangepast en opgefrist. Intussen is ook de huidige opstelling aan een remake toe.

In samenwerking met Toerisme Antwerpen wordt een nieuw project uitgewerkt voor de inrichting van de Tiendschuur. De bedoeling is de ruimte uit te bouwen tot een performantere onthaalplek waarbij de bezoeker wordt binnengeleid in het heden en verleden van de abdij.

We focussen op drie pijlers:

  • de levenswijze en de spiritualiteit van de norbertijnen
  • de geschiedenis van de abdij
  • het schilderij het Laatste Avondmaal

Nieuwe verlichting moet de zichtbaarheid optimaliseren en de bouwstructuur van het gebouw meer tot zijn recht laten komen. Door het aanbrengen van een tochtportaal zal in het gebouw een meer comfortabele atmosfeer gecreëerd kunnen worden. Bovendien voorzien we een telsysteem dat moet toelaten een beter zicht te verkrijgen op de bezoekersaantallen van de abdij.

Een gespecialiseerd bureau zal ingeschakeld worden voor de technische uitwerking en de visuele vormgeving bij middel van moderne media. Er zal gewerkt worden met videopresentaties, multimediaschermen, interactieve schermen, kaarten en uitgebreid beeldmateriaal (waaronder een fotografische reproductie op ware grootte van het Laatste Avondmaal). Er wordt daarbij rekening gehouden met anderstaligen.

Blijf je graag op de hoogte?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!