Terug naar overzicht
Realisatie

Carcoke - Zeebrugge

cokesfabriek Carcoke te Zeebrugge
image from https://beeldbank.onroerenderfgoed.be

Een Geschiedenis van Verontreiniging

Toen Carcoke in 1996 failliet ging, liet het een sterk verontreinigde brownfield achter in de achterhaven van Zeebrugge. Decennialange exploitatie had geleid tot ernstige bodemverontreiniging met teer, minerale oliën, polyaromatische koolwaterstoffen, cyanides, zware metalen en asbest. Zelfs de gebouwen en industriële installaties waren vervuild met gevaarlijke afvalstoffen.

Overname en Opruiming

Niemand toonde interesse in overname van de site, dus kocht OVAM deze in 2002 voor één symbolische euro. De uitdagende taak om de site op te ruimen en te saneren werd op zich genomen. De zuivering en selectieve afbraak van industriële installaties begonnen in 2004, gevolgd door bodemsanering in 2007. De totale afbraak en sanering kostte 55 miljoen euro, waarmee 600.000 ton verontreinigde grond, 13.000 ton verontreinigd sediment en 35.000 ton teer werden verwijderd. Echter, de site blijft zwaar verontreinigd met teer, PAK's en olie.

Sanering van Restverontreiniging met Bacterie-Geassisteerde Fytoremediatie

Fytoremediatie maakt gebruik van planten en micro-organismen om verontreinigende stoffen af te breken, te extraheren, te transformeren of te immobiliseren. Op het Carcoke-terrein worden grassen, lisdodden, riet, populieren en andere planten ingezet, soms met toevoeging van nuttige bacteriën voor versnelde biologische afbraak van specifieke verontreinigingen. De gezamenlijke ontwikkeling, opschaling en demonstratie van fytoremediatie draagt niet alleen bij aan de sanering, maar ook aan de ontwikkeling van expertise voor zowel bedrijven als kennisinstituten. De resultaten worden gedocumenteerd in een "code van goede praktijk", essentieel voor het Europese Resanat-project en vergelijkbare projecten zoals in Wondelgem (De Lieve) en 's Gravenmoer (Cebeco).

Bijdrage aan Herontwikkeling van Brown- en Blackfields

Door de sanering draagt het project bij aan een verbeterde leefomgeving en aan de herontwikkeling van strategisch gelegen, maar momenteel ongebruikte terreinen in Vlaanderen. In een regio waar woon-, natuur- en industriezones schaars zijn, is het essentieel om deze gronden schoon te maken en opnieuw te benutten.

Blijf je graag op de hoogte?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!