Terug naar overzicht
Realisatie

Roggenplaat

zeehonden op de Roggenplaat

 

Smartsediment zette in op het in evenwicht brengen van de biodiversiteit en bodem van de Scheldedelta door middel van slim sedimentgebruik. Op verschillende plaatsen werden verdwijnende zandplaten en ondiepe watergebieden hersteld.

Eén van die zandplaten is de Roggenplaat in de Oosterschelde. Om verdrinking daarvan te voorkomen werd deze met ruim 1,6 miljoen kuub zand opgehoogd. Door de verhoging kunnen vogels en zeehonden er de komende jaren voedsel blijven vinden en uitrusten.

Blijf je graag op de hoogte?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!