Care2adapt Hero

Care2Adapt

Arbeidsmobiliteit

De groeiende personeelsschaarste in de ruime sector ‘zorg en welzijn’ is zonder twijfel één van de grote uitdagingen op de Vlaamse en de Nederlandse arbeidsmarkt. Onder andere als gevolg van de vergrijzing en van complexere en langdurige zorg- en ondersteuningstrajecten zullen de arbeidstekorten in de komende jaren nog verder toenemen.