Cimat Hero

CIMAT

Energie

De landbouwsector in Vlaanderen en Nederland staat continu onder druk van internationale concurrentie. Tot nu toe is schaalvergroting het antwoord om de efficiëntie te verbeteren.