Duurzaamverbinden Hero 1

Duurzaam Verbinden

Milieu

Op de grens van Belgisch en Nederlands Limburg en Noord-Brabant ligt Kempen-Broek. Het park Kempen-Broek is met zijn 25.000 ha in omvang uniek voor Vlaanderen en Nederland. Van oudsher was dit één groot aaneengesloten natuurgebied. In 1839 werd dit ecologisch waardevolle gebied in tweeën geknipt door de Belgisch-Nederlandse grens. Sindsdien zijn er tal van kunstmatige barrières zoals prikkeldraad en omheiningen en wordt het gebied als het ware in stukjes geknipt. Het project was erop gericht om deze versnippering tegen te gaan. “Om de belevingswaarde voor recreanten te verhogen, werken de projectpartners samen aan actief landschaps- en natuurherstel”, aldus Erwin Christis, projectverantwoordelijke van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland (RLKM).