Functioneel groen Hero

Functioneel groen

Milieu

Functioneel groen richtte zich op de toepassing van het groen als middel om het leefklimaat in de binnensteden te verbeteren aan beide zijden van de grens. Luchtkwaliteit (fijnstof en uitlaatgassen), de klimaatverandering (temperatuur en neerslag) en sociale aspecten vormden binnen dit project de hoofdthema’s. Bij sociale aspecten valt te denken aan gebruikerskwaliteit, beeldkwaliteit, gezondheid, sociale cohesie en veiligheid.