GEOHEAT Hero

Geo-heat App

Mens

Geothermie of aardwarmte is een lokale en duurzame energiebron, die zijn oorsprong vindt in de ontstaansgeschiedenis van de aarde. Dit is de energie die in de vorm van warmte in de ondergrond zit opgeslagen.