Grenzeloos Wandelen Hero

Grenzeloos Wandelen

Mens

Het project ‘Grenzeloos Wandelen’ ontwikkelde grensoverschrijdende wandelnetwerken en thematische wandelconcepten. Men organiseerde een gemeenschappelijke promotie voor het wandelen in het grensgebied Vlaanderen-Nederland en stond in voor de uitwisseling van kennis op gebied van monitoring van wandelrecreatie, commerciële productontwikkeling, efficiënt beheer en onderhoud.