Helis Hero

HELIS Academy

Arbeidsmobiliteit

De Life Sciences en Health cluster is erg belangrijk voor de toekomst van zowel Vlaanderen als Nederland op economisch en internationaal beleidsvlak. Human capital vormt daarin een onmisbare schakel om de kwaliteit en de innovatiekracht van de gezondheidszorg te verwezenlijken. Van toekomstige professionals wordt niet alleen verwacht dat ze voldoende kennis en competenties hebben, maar ook dat ze deze kunnen benutten op een juiste en productieve wijze.