In de Ban van Buiten Hero

In de Ban van Buiten – Finale en Ouverture

Milieu

De natuurlijke verwevenheid tussen natuur, mens en economie die vroeger op landgoederen bestond, komt door de toenemende druk op de open ruimte in het gedrang. Het behoud en beheer van dit landschappelijk en cultuurhistorisch erfgoed is complex geworden en kent vele facetten. De gemeenschappelijke problemen die een duurzaam behoud en een kwalitatief beheer met zich meebrengen, vragen om gemeenschappelijke oplossingen.