Interactief Waterbeheer Hero

Interactief Waterbeheer

Milieu

De partners van dit project hebben samen met de grootste grondgebruikers experimenten opgezet om praktijkervaringen op te doen met de vraag hoe kan worden voldaan aan de criteria van de Europese Kaderrichtlijn Water. Daarnaast werden extra maatregelen getest (fosfaatbeheer, peilgestuurde drainage, behandeling spuiwater, …) die een meerwaarde hebben voor zowel de kwantiteit als de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater.