Biobouwers Hero

Lerend netwerk biobouwers

Arbeidsmobiliteit

De coronacrisis maakte de kwetsbaarheid van globale productieketens zichtbaar, maar toonde tegelijkertijd het belang van lokale productiecapaciteit aan. De transitie naar een bio circulaire economie die gebruik maakt van lokale, duurzame grondstoffen en die nieuwe, lokale banen creëert, kan hieraan sterk bijdragen. Vooral de bouwsector heeft hier baat bij: ecologisch bouwen met nieuwe materialen (zoals bio composieten) d.m.v. energie-efficiënte technologieën kan een grote bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen en tegelijkertijd de lokale economie stimuleren.