Leven de bodem Hero

Leve(n) de Bodem

Milieu

In de landbouw nam de productie per hectare in de laatste decennia enorm toe. Dat grote succes kent echter een keerzijde: het intensieve gebruik van de landbouwbodem zorgde voor een achteruitgang van de bodemkwaliteit. Door het gebruik van zware machines, kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen... belandden we in een neerwaartse spiraal waarbij de bufferende werking van de bodem verloren gaat.