Manoeuvres Hero

Manoeuvres

Mens

Historische verdedigingswerken hebben een grote aantrekkingkracht op toeristen en kunnen een aanzienlijke impuls leveren aan de plaatselijke en regionale economie. De instandhouding, exploitatie, functionaliteit, bezoek- en beleefbaarheid is vaak een probleem omdat de oorsprong en functie niet gericht was op exploitatie en bezoek. Ook bleef men lang tijd vasthouden dat er aan dit soort historische bouwwerken niets veranderd mocht worden. Dat standpunt is nu losgelaten en er wordt sinds kort ook erkend dat behoud eigenlijk alleen mogelijk is door ontwikkeling.