NATUU Rlijk water Hero

NATUURlijk water

Milieu

Om aan de normen voor waterkwaliteit en –kwantiteit te voldoen van de Europese Kaderrichtlijn Water, hebben de initiatiefnemers in een drietal polders in Oost-Vlaanderen , West-Vlaanderen en Zeeland een integrale aanpak uitgeprobeerd. Het project richtte zich daarbij op het herstel van een aantal kreken en het verbeteren van de landelijke waterkwaliteit.