Terug naar overzicht
Nieuws

15 miljoen euro voor Vlaams-Nederlandse samenwerking

Interreg Vlaanderen-Nederland investeert 15 miljoen euro in tien nieuwe Vlaams-Nederlandse samenwerkingsprojecten. De projecten sleutelen aan een slimmer, groener en socialer Europa.

Interreg | 21/12/2023

Banner met themavormen

 

Binnen Interreg Vlaanderen-Nederland wordt grensoverstijgende samenwerking geïnitieerd in allerhande sectoren. De nieuwe projecten richten zich onder andere op de verbetering van neonatale zorg en kankerbehandeling, op robotisering, op hennep als basis voor biogebaseerde materialen en op het verwerken en hergebruiken van sappen uit onder andere maaigras, om zo een afvalproduct nieuwe waarde te geven. Er wordt ook geïnvesteerd in gezondere natuur ten voordele van de otter en groene verbindingen tussen het Nederlandse Noord-Brabant en de Vlaamse provincies Antwerpen en Limburg.

Interreg Vlaanderen-Nederland wordt in 2023 voorgezeten door Nederland. De voorzitter namens het Nederlands ministerie van Economische Zaken en Klimaat Wolter Leiseboer is erg opgetogen dat het startschot voor tien nieuwe projecten kon worden gegeven.

Met deze nieuwe golf projecten duiken we echt de diepte in om de Vlaams-Nederlandse samenwerking concreet te maken, in tal van sectoren. Ieder project speelt in op belangrijke maatschappelijke uitdagingen. We willen niet zomaar kennismaking tussen Vlaamse en Nederlandse professionals stimuleren, maar ook echt die projecten ondersteunen die zonder grensoverschrijdende samenwerking onmogelijk zouden zijn, en die echt toegevoegde waarde bieden voor de burgers.

Wolter Leiseboer
Voorzitter namens het Nederlands ministerie van Economische Zaken en Klimaat

 

Programmadirecteur Bram de Kort merkt op dat de projecten erg vlot konden worden goedgekeurd.

Het is soms best moeilijk voor organisaties om in één keer een perfect dossier uit te werken. We werken dan ook met miljoenensubsidies, daar mogen gerust hoge eisen aan worden gesteld. We hebben in de afgelopen jaren heel wat vereenvoudigingen doorgevoerd en ‘red tape’ verwijderd. Dat deze tien projecten in één keer een sluitend aanvraagdossier hebben kunnen uitwerken, is deels te danken aan die vereenvoudigingen. Zo krijg je Europa dus letterlijk wat dichter bij de mensen.

Bram web
Bram De Kort
Programmadirecteur

 

In de komende jaren zijn er nog kansen voor organisaties met zin voor grensoverstijgend samenwerken. Het Interreg-programma lanceerde op 20 december haar derde oproep voor projectaanmeldingen. Hierin is 35 miljoen euro beschikbaar voor nieuwe projecten op domeinen als milieu en klimaat, innovatie, arbeidsmobiliteit en het aanpakken van juridische obstakels aan de grens.

Met deze goedkeuring wordt, inclusief cofinanciering, ruim 15 miljoen euro in de Vlaams-Nederlandse grensregio geïnvesteerd. Hiervan komt de helft uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Met deze eerste tien projecten uit Oproep 2 staat de teller ondertussen op 39 goedgekeurde projecten, met een totale investering van 95.5 miljoen euro EFRO en 371 ondersteunde organisaties.  

Deel deze pagina

Blijf je graag op de hoogte?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!