Terug naar overzicht
Nieuws

Besluit over oproep 3

Op 19 juni 2024 besliste het Comité van Toezicht om 26 projectaanmeldingen die ingediend werden in de derde projectoproep van het Interreg-Programma (IP) voor de programmaperiode 2021-2027, groen licht te geven om hun aanvraag verder uit te werken.

Interreg | 25/06/2024

Check groen

Inleiding

Op 21 december 2023 lanceerde het Comité van Toezicht Interreg VI de derde oproep voor projectaanmeldingen in het kader van het Interreg-Programma (IP) voor de programmaperiode 2021-2027. In deze oproep konden aanmeldingen worden ingediend in alle Specifieke Doelstellingen (SD’s), met uitzondering van C3 ‘Duurzaam Toerisme’. Per 14 maart 2024 om 17u werden 36 aanmeldingen ingediend, voor een totaal volume van meer dan € 117 miljoen Totale Subsidiabele Kosten (TSK) en bijna € 57,5 miljoen EFRO.

Conform het programmareglement heeft het secretariaat in eerste instantie de ontvankelijkheid beoordeeld van de aanmeldingen. Eén aanmelding werd onontvankelijk bevonden. Het COG heeft de overige aanmeldingen beoordeeld aan de hand van de selectiecriteria en op basis hiervan een advies opgesteld voor preselectie. Daarbij heeft het voortgewerkt op de initiële beoordeling van aanmeldingen door het GS. Op basis van dat advies heeft het Comité een besluit genomen.

Overzicht bestluit

Het Comité van Toezicht heeft de volgende projectaanmeldingen gepreselecteerd:

36 aanmeldingen ingediend

Helaas heeft het Comité van Toezicht ook een heel aantal indieners moeten teleurstellen. In totaal werden 36 aanmeldingen ingediend. Het totaal van de gevraagde Interreg-bijdragen van deze aanmeldingen was meer dan 57,5 miljoen euro. Het Comité van Toezicht wil bij deze alle Vlaamse en Nederlandse organisaties die betrokken zijn geweest bij de aanmeldingen bedanken voor het formuleren van hun inspirerende projectideeën.

Belanghebbenden kunnen een beroep indienen tegen deze preselectie (zie paragraaf 2.5 c) van het programmareglement).

 

Hiertoe vult u het daarvoor voorziene digitale formulier in op de website. Dit beroep dient ten laatste op 6 augustus 2024 verzonden te worden. Indien binnen deze termijn geen beroepschrift binnenkomt, kunnen verdere beslissingen in de projectcyclus worden genomen ten aanzien van projectaanvragen die de uitwerking zijn van gepreselecteerde aanmeldingen. Indien dit wel het geval is, zal het Comité van Toezicht eerst een uitspraak moeten doen over het beroep.

Verdere traject

De gepreselecteerde projecten worden uitgewerkt tot volwaardige aanvraagdossiers en dienen dit uiterlijk in op 15 november 2024 om 16:00. De ingediende projectaanvragen worden dan op 5 maart 2025 aan het Comité van Toezicht voorgelegd. Indien een project haar uitgewerkte aanvraag ver voor de deadline zou indienen, kan deze mogelijk al in een vroegere vergadering worden behandeld.

Deel deze pagina

Blijf je graag op de hoogte?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!