Terug naar overzicht
Nieuws

Energiek bezoek aan Maastricht University

De tweede algemene vergadering van het ENERGLIK-project werd georganiseerd door de Universiteit Maastricht. De dag werd afgetrapt door Bart van Grinsven en Kasper Eersels, de inhoudelijke verantwoordelijke van UM voor Energlik, die het consortium voorzagen van een rondleiding door de Sensor Engineering laboratoria van de UM. Dit departement focust zich op de ontwikkeling van innovatieve biosensoren voor toepassing in medische diagnostiek, voedselveiligheid of milieu.

ENERGLIK | 01/03/2024

Energlik av4

Ontwikkeling sensor voor de detectie van schimmelsporen

Binnen het ENERGLIK-project richt de UM zich op de ontwikkeling van een sensor voor de detectie van schimmelsporen. Doctoraatonderzoekster, Nathalie Philippaerts, toonde haar testopstelling en het ML-2 lab waar zij de sporen kweekt. Het doel is om tot een prototype te komen dat sporen kan detecteren in vloeistoffen. Op langere termijn moet deze sensor verder ontwikkeld worden tot een technologie die kwekers in staat stelt om de sporendruk continu te meten in de teeltkas. Momenteel wordt de verspreiding van schimmels tegengegaan door de temperatuur in de kas kunstmatig hoog te houden (en de resulterende luchtvochtigheid laag). Een sensor die telers toelaat om deze sporendruk continu te monitoren, laat toe om bij lagere temperaturen en dus energiezuiniger te telen.

Het detectiemechanisme van de sensor is gebaseerd op zogenaamde Surface Imprinted Polymers (SIPs). Het principe komt neer op het afzetten van een plastic laag op een sensorchip en een afdruk te maken van de sporen in deze laag. Je maakt als het ware een polymeermal rond deze sporen. Wanneer de sporen verwijderd worden ontstaan bindingsplaatsen in het polymeeroppervlak waarin sporen vervolgens opnieuw kunnen binden. Dit leidt op zijn beurt tot een verhoging van de thermische en elektrische weerstand die wordt opgepikt door respectievelijk de door UM-ontwikkelde Heat Transfer Method en een commerciële impedantie analyzer.

Energlik av5

Voortgang Energlik

Na de rondleiding verhuisde de groep naar het hoofdgebouw van de Faculty of Science and Engineering van de UM waar de algemene vergadering plaatsvond. Marlies Huysmans en Lien Bosmans opende de vergadering als projectleiders van lead partner proefcentrum Hoogstraten. Zij gaven een overzicht van de managementactiviteiten en de financiële status van het project (WP1). Vervolgens zoomde communicatiemanager Robby Sallaets (Proefcentrum SKW) in op een overzicht van de communicatieverplichtingen.

Alvorens de lunch werd ingezet, opende Jan Creylman (Thomas More) werkpakket 3 met de voortgang rond de CO2 captatie. Na de lunch, bespraken Filip Bronchart (UGent) en Feije de Zwart het onderzoek naar dag- en nachtschermen. Na een uiteenzetting rond het ontwikkelen van een ontvochtigingssyteem door Hugo Monteyne (UGent), ronde Nathalie Philippaerts met haar onderzoeksresultaten WP3 af.

In werkpakket 4 werden de teeltproeven besproken. Marlies Huysmans en Evelien Rosiers (PSKW) ontfermden zich respectievelijk over de paprika- en tomaat teeltproven. Frank Huijs (Botany) sloot vervolgens WP 4 af met de komkommer teeltproef en plantmetingen door Plant Lighting. Evelien Rosiers introduceerde vervolgens de planning van de demoproeven van werkpakket 5 en Luis Corbala Robles (WUR) sloot af met de evaluatie en perspectieven in werkpakket 6. Tot slot werd de bijeenkomst afgerond met een gezellige borrel.

Energlik av

Deel deze pagina

Blijf je graag op de hoogte?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!