Terug naar overzicht
Nieuws

Gluren bij de buren: Interreg Europe

Het zesde Interreg Vlaanderen-Nederland subsidieprogramma ging ondertussen van start en daarmee wordt een belangrijke stimulans gegeven voor verdere Vlaams-Nederlandse samenwerking. Maar we zijn niet het enige Interregprogramma in Europa! De Europese Unie creëerde Interreg om grensproblemen aan te pakken en grensoverstijgende samenwerking binnen Europa te bevorderen.

Interreg | 21/03/2023

Interreg Europe

Interreg Europe

Elk grensgebied binnen de EU heeft zijn eigen Interreg-programma. Interreg reporter Klara reisde virtueel door Europa en onderwierp enkele zusterprogramma's aan enkele vragen. Ditmaal komt Interreg Europe aan bod.

Wat is jullie programmagebied?

Petra Polaskova (communicatiemedewerker): Het programmagebied bedekt 29 landen: de 27 EU-lidstaten, Noorwegen en Zwitserland.

Waarop focust jullie programma: zijn er nieuwe aandachtspunten en voor welke uitdagingen staan jullie de komende jaren?

De belangrijkste doelstelling van het programma is regeringen, openbare en particuliere instellingen zonder winstoogmerk op nationaal, regionaal of lokaal niveau te helpen hun regionale ontwikkelingsbeleid, met inbegrip van hun programma’s in het kader van de Structuurfondsen, te verbeteren. Het programma helpt ofwel door co-financiering van samenwerkingsprojecten ofwel door diensten voor beleidsleren voor instellingen op poten te zetten. Het programma ondersteunt de uitwisseling van ervaringen en ‘good practices’, alsmede capaciteitsopbouw op de vijf prioritaire gebieden van de EU, en draagt bij tot een slimmer, groener en socialer Europa, een Europa met meer verbindingen en een Europa dat dichter bij de burgers staat. Het programma draagt ook bij tot een betere beleidsgovernance. Voor 2021-2027 heeft het programma haar thematische focus uitgebreid. Voorheen waren de projecten en de diensten voor beleidsleren voornamelijk gericht op onderwerpen die bijdragen tot een slimmer en groener Europa. De belangrijkste uitdaging van het programma voor de komende jaren is de uitbreiding van haar gebied tot wel zeven extra landen in Europa!

Wat is de impact van Interreg in jullie regio?

Het doel van Interreg Europe is bij te dragen tot een beter regionaal ontwikkelingsbeleid in haar programmagebied. 258 projecten die in 2014-2020 door het programma werden ondersteund, meldden bijna duizend beleidsveranderingen en zij mobiliseerden meer dan 1,3 miljard euro! Dankzij deze nationale, regionale of lokale middelen konden veel activiteiten in de regio’s gerealiseerd worden. Meer dan 3000 daarvan zijn door de thematische deskundigen van het programma gevalideerd en voor iedereen beschikbaar in onze ‘good practices’ databank.

Welke partijen hopen jullie aan te trekken en wie heeft er baat bij jullie programma?

Partners in de Interreg Europe projecten en beleidsleeractiviteiten zijn voornamelijk overheden, publieke instellingen en in mindere mate particuliere non-profit organisaties. De belangrijkste doelgroep zijn organisaties die verantwoordelijk zijn voor regionaal ontwikkelingsbeleid en die inspiratie kunnen putten uit hun projectwerk of beleidsleeractiviteiten. Iedereen die geïnteresseerd is in regionale ontwikkeling is echter welkom in de Interreg Europe gemeenschap en kan onze projecten volgen.

Zijn er bepaalde realisaties waar je echt trots op bent?

In 2016 lanceerde het programma een nieuw initiatief, het Policy Learning Platform, om voort te bouwen op het werk van de projecten en om thematische activiteiten en op maat gemaakte diensten voor beleidsleren voor te bereiden voor alle geïnteresseerde organisaties, ook die welke niet betrokken zijn bij de samenwerkingsprojecten. Ons Interreg Europe Platform-team ontwikkelde een op vraag gebaseerde dienst voor deskundige ondersteuning van overheidsinstanties, de zogenaamde peer review. Dit is een tweedaagse bijeenkomst waarin een specifieke overheidsinstantie samen met een groep zorgvuldig geselecteerde collega's met relevante ervaring en met de deskundigen van het Platform haar regionale beleidsuitdaging bekijkt. Het doel is advies, aanbevelingen en een actieplan te geven om de specifieke uitdaging op te lossen. Er zijn al bijna 50 peer reviews uitgevoerd in 23 landen.

Kan je ons nog een leuk weetje toevertrouwen?

Het gemeenschappelijke secretariaat van het programma, dat technische bijstand verleent aan de begunstigden van het programma, bestaat uit zeer geëngageerde personen uit heel Europa. De leden van het Interreg Europe team vertegenwoordigen 14 verschillende landen. Iedereen beheerst minstens twee talen en sommigen zelfs meer dan zes. Het team is op en top Europees!

Nuttige Links

Interreg Europe

Deel deze pagina

Blijf je graag op de hoogte?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!