Terug naar overzicht
Nieuws

Gluren bij de buren: Interreg Noordzee

Het zesde Interreg Vlaanderen-Nederland subsidieprogramma ging ondertussen van start en daarmee wordt een belangrijke stimulans gegeven voor verdere Vlaams-Nederlandse samenwerking. Maar we zijn niet het enige Interregprogramma in Europa! De Europese Unie creëerde Interreg om grensproblemen aan te pakken en grensoverstijgende samenwerking binnen Europa te bevorderen.

Interreg | 21/03/2023

NSPR 1

Pushing change, driving transitions

Elk grensgebied binnen de EU heeft zijn eigen Interreg-programma. Interreg reporter Klara reisde virtueel door Europa en onderwierp enkele zusterprogramma's aan enkele vragen. DDitmaal komt Interreg North Sea aan bod.

Wat is jullie programmagebied?

Sandra Vandewiele (nationaal contactpunt Vlaanderen - VLAIO): Interreg Noordzee is een transnationaal programma dat zich uitstrekt van Scandinavië tot Bretagne. We verwelkomen partners uit Noorwegen, Zweden, Denemarken, Duitsland, Nederland, België (Vlaanderen) én Frankrijk. Wil je een duidelijker beeld van welke regio’s deel uitmaken van het programmagebied? Neem dan zeker een kijkje op de programmawebsite.

Waarop focust jullie programma: zijn er nieuwe aandachtspunten en voor welke uitdagingen staan jullie de komende jaren?

De programma-autoriteiten kozen vier prioriteiten waarop het programma zich focust: (1) robuuste en slimme economieën; (2) groene transitie; (3) klimaatbestendigheid en biodiversiteit en (4) een beter bestuur. Er is ook speciale aandacht voor onze drie horizontale thema’s: digitalisering, rurale-urbane verbindingen en sterktes en uitdagingen in het Noordzeebassin (= mariene en maritieme projectideeën). Voor het eerst verwelkomen we in ons programma ook zogenaamde ‘small-scale’ projecten, voor een maximum budget van 500.000 euro.

De Interreg-programma’s leggen steeds meer focus op actiegerichtheid en implementatie. Zo wordt bij de beoordeling van projecten meer en meer rekening gehouden met de directe impact van projecten op het dagdagelijkse leven van burgers of het functioneren van ondernemingen. Hoe concreter en overtuigender die impact, hoe meer kansen projecten hebben om goedgekeurd te worden.

Heb je een projectidee dat binnen deze prioriteiten past, aarzel dan niet om je nationaal contactpunt te contacteren (Albin Hunia en Diede Streng voor Nederlandse partners, Sandra Vandewiele voor Vlaamse partners). Op 17 april 2023 opent namelijk de derde projectoproep van Interreg Noordzee!

Wat is de impact van Interreg in jullie regio?

Interreg Noordzee en Interreg in het algemeen vormen de internationale tegenhanger van het EFRO-Vlaanderen programma. Interreg laat toe om over grenzen heen samen te werken aan innovatieve oplossingen voor gemeenschappelijke, grensoverschrijdende problemen. Het kan ook zaaigeld bieden voor ontwikkelingen die nog in de kinderschoenen staan en waarvan de haalbaarheid en effectiviteit via pilots wordt getest. De middelen laten ook toe om beloftevolle ontwikkelingen sneller en op grotere schaal toe te passen. Interreg zorgt voor de creatie van jobs en helpt bij het realiseren van de grote Europese beleidsthema’s, zoals de Green Deal.

Wist je dat van de 73 Noordzeeregio-projecten in Interreg V, er 66 projecten met Vlaamse partners zijn? Dankzij deze projecten komt er heel wat kennis en ervaring naar Vlaanderen. Niet alleen door de capaciteitsopbouw binnen de organisaties die deelnemen aan een project, maar via publicaties, conferenties, workshops, events,… wordt deze kennis tevens breed verspreid in het programmagebied.

Welke partijen hopen jullie aan te trekken en wie heeft er baat bij jullie programma?

Wat betreft partners kijken we voornamelijk naar consortia van overheden, kennisinstellingen en intermediaire organisaties. We stimuleren ook de betrokkenheid van ondernemingen. Wat telt is dat je als organisatie zelf een zinvolle bijdrage en lange-termijnimpact kan leveren op knelpunten of opportuniteiten die het programma naar voren schuift én dat je een internationaal partnerschap hebt met complementaire vaardigheden. Ook het betrekken van de burger wordt aangemoedigd. Maar naast de partners zelf, zijn er ontelbare actoren die baat hebben bij de realisatie van de projecten. Denk bijvoorbeeld aan verbeterde overheidsdiensten voor burgers dankzij data-analyse, de ondersteuning van KMO’s bij datagedreven innovatie of het ondersteunen van middelgrote steden in hun watermanagement om zo beter te kunnen omgaan met weersextremen.

Zijn er bepaalde realisaties waar je echt trots op bent?

Binnen Interreg Noordzee hebben we vorig jaar voor het eerst geëxperimenteerd met gezamenlijke projectconsultaties. Partners met projectideeën boekten een online consultatie waarop zowel het programmasecretariaat als de betrokken nationale contactpunten aanwezig waren. Een echte meerwaarde voor alle partijen!

Wat betreft projectrealisaties zijn er zoveel mooie projecten, dat het onmogelijk is om er één bepaalde realisatie uit te kiezen. Ik nodig je echter heel graag uit om een kijkje te nemen op de ‘impact’ pagina’s van Interreg Noordzee. Je vindt er per thema een overzicht van relevante projecten. Ben je specifiek op zoek naar projecten met Vlaamse partners, dan is de EFRO-projectendatabank een echte aanrader!

Kan je ons nog een leuk weetje toevertrouwen?

In 2022 vierden we het 25-jarig bestaan van Interreg Noordzee. Een kwarteeuw met heel wat mooie realisaties! Wist je dat er in het programmalogo een zeester staat? En dat heel uitzonderlijk verdienstelijke personen of projecten een glazen zeester wordt aangeboden? Dit initiatief staat bekend als de ‘Orde van de Zeester’.

Nuttige Links

Interreg Noordzee

Deel deze pagina

Blijf je graag op de hoogte?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!