Terug naar overzicht
Nieuws

Hello Water!

Wouter Igodt is projectpartner bij I-QUA, een project dat inzet op duurzaam hergebruik van water. De liefde voor het zuiveren van water zet hij nu verder in een spin-off Hello Water: "de milieuvriendelijkste lokale waterzuiveringsinstallatie waar planten het werk doen". Collega Sofie onderwierp deze begeesterde ondernemer aan enkele vragen.

Door Sofie Van Overschelde

Interreg | 11/12/2020

Hellowater

 

Sinds 2017 is het project I-QUA gaande waarin je een actieve projectpartner bent. Kan je er ons nog even aan herinneren wat jullie concreet willen bereiken?

Met I-QUA zetten we in op innovatieve en duurzame oplossingen voor afvalwater voorzieningen. Het is namelijk zo dat maar liefst 20% van het Vlaamse grondgebied geen sanitaire faciliteiten heeft. Er zijn heel wat open ruimtes waar de afstand tussen het bestaande rioleringsnet en woningen, bedrijven, landbouwbedrijven, horeca in het buitengebied gewoonweg te groot is om op efficiënte manier hun afvalwater te laten afvloeien. Bijgevolg komen deze verschillende soorten afvalwater zomaar in de natuur terecht. Vele mensen zouden dit als een probleem beschouwen. Wij zagen het net als een uitdaging. Een uitdaging die we besloten aan te gaan met behulp van zogenaamde ‘helofytenfilters’ of plantenfilters.

In plaats van riolering aan te leggen om water te laten wegvloeien bedachten we met IQUA oplossingen om het water lokaal op te vangen, ter plekke te filteren om daarna te hergebruiken of terug te voeren naar de natuur. Met I-QUA demonstreren we dat deze alternatieve oplossingen perfect werken? zoals bvb met onze mobiele plantenfilter waarmee we naar verschillende festival trokken om lokaal grote volumes grijs water te filteren naar een loosbare kwaliteit.

Hoe zullen de burgers binnen Vlaanderen & Nederland hier concreet de voordelen van kunnen proeven?

In 2017 namen we een vliegende start. Reeds twee maanden na de startdatum werden onze eerste pilootprojecten gelanceerd. Festivalgangers hebben hiervan de eerste vruchten geplukt, daar we in de zomer van 2017 een eerste maal onze mobiele plantenfilter neergezet hebben op festivalweiden en -campings. Intussen zijn we drie jaar en maar liefst 24 festivals verder. Het festival Paradise City ontving in 2019 zelfs de AGF Water & Sanitation Award. Ook hier hebben wij ons steentje aan bijgedragen.

Accepteer marketing cookies om deze video te bekijken.

Video preview

 Daarnaast hebben ze ook in mijn eigen regio Kuurne, kunnen proeven van ‘ons’ water. Bij een lokaal restaurant gingen we nog een stapje verder na het zuiveren van het afvalwater. Het werd opgeschaald naar drinkbaar en zo kunnen de klanten hun dorst lessen met een verfrissend glaasje gezuiverd afvalwater.

De link met je nieuwste spin-off ‘Hello Water’ is onmiskenbaar. Eerst en vooral een welgemeende proficiat met je nieuwste realisatie natuurlijk. Kan je ons wat meer vertellen over Hello Water?

De weg naar Hello Water was een rollercoaster. Ik startte als twintiger mijn eigen tuinonderneming in groenaanleg. Al snel sloeg ik aan het experimenteren met afvalwater. Dat was toen nog laagdrempelig, maar ik realiseerde me doorheen die jaren dat mits enige reorganisatie, ik mij voltijds kon inzetten op deze duurzame afvalwaterexperimenten. Vanuit die interesse e werd ik betrokken in het I-QUA partnerschap. Net als het water, vloeide ook hier kennis en ervaring uit dit partnerschap. Zo kwam Hello Water mede tot stand. De droom was er eerder, maar ik heb eindelijk durven springen.

De opzet van Hello Water is om zowel bij organisaties, als bij gezinnen, als bij gemeentebesturen,.. flexibele waterzuiveringssystemen te installeren in de buitengebieden. ‘Flexibel’ impliceert snel, maar een kwaliteitsvolle geïnstalleerde lokale oplossing op maat van de buurt. Zo kan een installatie in je tuin staan, maar kan deze evenzeer op je dak belanden als dit handiger blijkt. Bovendien blijft het niet bij de loutere installatie. Doorheen het hele waterzuiveringsproces blijven we actief opvolgen en monitoren met een dataplatform. We zijn niet louter een leverancier, maar een heuse partner. Op het einde van de rit wordt het water niet alleen wat blauwer, maar maken we ook de Vlaanderen-Nederland wat groener.

Om even bij het onderwerp ‘water’ te blijven & omdat het niet altijd even technische en wetenschappelijk moet gaan: kan je onze lezers een leuk weetje voorzien over water?

Afvalwater bestaat voor 99% uit H2O-molecules. Dit betekent dat slechts 1% van het afvalwater ook effectief ‘afval’ is. Wij willen daarom die 99 % zuiver maken en lokaal teruggeven aan de natuur of inzetbaar voor hergebruik. Het ‘afval’-gedeelte omvormen tot ‘grondstof’, dat is de actuele uitdaging.

Wat zou je graag binnen ons programma nog realiseren binnen 10 jaar?

I-QUA was een springplank. We konden dankzij het project heel wat wetenschappelijke informatie vergaren, die we nu trouwens ook kunnen meenemen in Hello Water. Binnen I-qua lanceerde we de eerder aangehaalde pilootprojecten, maar in de toekomst willen we deze ontwikkelde afvalwatervoorzieningen nog breder gaan toepassen. In jullie zesde en volgende programmaperiode, hopen we daarom een vervolg te kunnen breien aan I-QUA. Ik laat jullie nog even in spanning over de concrete invulling van deze dromen, maar ik kan reeds verklappen dat we streven naar nog grotere innovatiestappen, die nog meer bijdragen aan een groener en duurzamer Europa.

Ik wacht alvast in spanning af! Met het nieuwe jaar in het vooruitzicht is, en nu het woord ‘dromen’ reeds viel, is het onvermijdelijk je niet te onderwerpen aan deze laatste vraag: wat is je wens voor 2021?

De volgende stap is Wallonië, maar we zijn vastberaden onze activiteiten ook over onze landsgrenzen heen uit te breiden. Naast Nederland, zien we ook in Frankrijk, Duitsland en de rest van Europa kansen om onze plantenfilters te installeren. Ik ben een vreemde eend in de bijt binnen Interreg als zijnde kleine onderneming, maar dat zal er mij zeker niet van weerhouden het dromen hierbij te laten. En zeker ook het najagen ervan zal ik niet staken. Net zoals ik nu de sprong heb gewaagd met de opstart van Hello Water, wil ik de komende jaren nog verder springen.

Wel Wouter, dan kan ik afsluiten met de hoop je binnenkort ook als partner te zien in een project van één van onze Interregbroertjes: Interreg France-Wallonië-Vlaanderen, Interreg 2 Zeeën, Interreg Noord-West Europa.

Dankjewel!

Deel deze pagina

Blijf je graag op de hoogte?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!