Terug naar overzicht
Nieuws

Inzicht verwerven bij Jeroen en Frank van SkillsInzichtEuregio

Door Klara Boghaert en Krusha Mae Timmermans

We interviewden Frank Aernout (Nalantis) en Jeroen Meuwissen (Etil) in Antwerpen. Zij gaven ons inzicht in het project SkillInzichtEuregio.

Interreg | 21/03/2023

Skills Inzicht Euregio 1

 

Dag Frank en Jeroen! Het project SkillsInzichtEuregio wil de opleidingsinfrastructuur in Belgisch en Nederlands Limburg verbeteren. Zouden jullie iets meer kunnen vertellen over het doel van dit project?

Jeroen: Bij Etil, het bedrijf waar ik werk, doen we onderzoek naar de arbeidsmarkt. Maar als we keken naar de nieuwe dimensie skills, dan merkten we dat we op basis van de statistieken daarover geen inzicht konden geven. Toen kwamen we terecht bij Nalantis (een Antwerps bedrijf dat zich focust op het ontwikkelen van artificial intelligence software voor verschillende vakdomeinen, red.) en gebruikten we hun technologie om dat inzicht te verwerven. Zij ontwikkelden 'een motor' die inzicht geeft in de specifieke competenties die je nodig hebt voor een bepaald beroep, maar het leest ook de vaardigheden in je CV. Nu zitten we in de fase dat de motor door drie andere partners getest wordt en kijken we waar de analyses én de voorgestelde resultaten nog geoptimaliseerd kunnen worden. Natuurlijk is de euregio daarbij heel belangrijk. In Nederland en België zijn er verschillende diploma’s en benamingen, maar als je dezelfde skillstaal kan praten, gaat er een wereld voor je open. We hopen met deze tool bij te dragen aan een grotere bekendheid in de regio en de nodige inzichten te kunnen geven.


Je had het al over de motor, maar wat wil je hier precies mee bereiken?

Frank: In het begin wilden al onze klanten in HR een analyse van CV’s en van jobs in de klassieke onderverdeling, maar steeds meer verschoof dat naar skills. Wat is iemands skillpakket? Het competentiedenken wordt stilaan de nieuwe manier om naar talent te kijken. Skills zijn niet altijd duidelijk omschreven en daarom is technologie nodig, zoals de motor, om die competenties naar boven te brengen.

We willen dus die skills die onzichtbaar zijn, toch zichtbaar maken.(Frank Aernout)

Jeroen: De wereld verandert ook. Er komen nieuwe skills bij, dus je moet je blijven ontwikkelen. We moeten kijken naar welke skills opkomen en wat je moet weten over bepaalde beroepen. Die dimensie van het behandelen van individuele competentieprofielen ontbrak nog, want veel werkgevers denken nog vrij traditioneel. Dus we willen de motor gebruiken om statistieken te maken en een soort van bewustwording in de regio creëren: deze skills worden het meest gezocht in jouw regio of binnen dit beroep.

Wie heeft er baat bij een project als SkillsInzichtEuregio?

Jeroen: Eigenlijk de euregio an sich. Het is heel belangrijk dat je alle mensen die je hebt optimaal kan inzetten. Daar is die skillsdimensie heel belangrijk voor. Het individu helpen we met de zoektocht naar werk, of net met het behouden van de job. Bedrijven begeleiden we bij het analyseren van vacatures en het matchen van profielen. Soms heb je onverwacht ook intern een talent zitten, dus je kan zo je eigen vijver vergroten. Vervolgens is er het onderwijs en hoe het goed kan aansluiten bij de vraag op de arbeidsmarkt. Op basis van die inzichten zou je kunnen kijken welke skills gevraagd worden voor welke beroepen en die kan je dan opnemen in het opleidingscurriculum. Ook voor de student is het interessant om te kijken welke bedrijven of beroepen in aanmerking komen op basis van je eigen vaardigheden.

Skilldenken is zonder bias en inclusief (Frank)

Frank: Ja, ik vind dat skilldenken het ei van Columbus is omdat het nuttig is voor zoveel verschillende stakeholders. Nuttig voor de persoon in de eerste plaats omdat die een grondiger beeld krijgt in diens profiel. Nuttig voor de werkgevers omdat ze het juiste talent beter kunnen koppelen aan de juiste functie. Ook de regio wordt daar beter van, want talent zit meer op zijn plaats. En daarnaast is er ook iets extra: skilldenken is zonder bias en inclusief. Skills zijn skills, en die zijn los van gender, leeftijd, cultuur etc.

Het is een Interreg Vlaanderen-Nederland project, waarom is het belangrijk om in deze regio samen te werken?

Jeroen: Het is belangrijk dat talent optimaal benut wordt. Als ik me focus op een bepaald stukje van Nederland, dan vergeet ik misschien wat er ergens anders te vinden is. Misschien kan ik mijn talent beter benutten over de grens. Ook voor bedrijven in de regio is het interessant dat ze talent in de nabije omgeving kunnen benutten.

Frank: Het zou zonde zijn als je niet naar een bepaalde job wilt kijken omdat het over een denkbeeldige lijn is.

Jeroen: En elke partij kan hiervan profiteren. Het is handig dat we in deze regio dezelfde taal spreken, dus dat maakt het makkelijker om de eerste stappen te zetten. In een andere regio is er misschien een taalbarrière.

Jullie project loopt nog tot 30 juni dit jaar: kunnen jullie nu al terugblikken op hoe het is geëvolueerd? Welke doelstellingen zijn er al bereikt?

Jeroen: Het belangrijkste onderdeel was het optimaliseren van de motor. De doelen die wij hadden als partners binnen dit project hebben we gehaald. We zitten nu in de fase waarbij we externe partijen willen laten kennismaken met dit project.

Frank: Laat ons zeggen dat de bouwstenen er allemaal zijn. Nu is het een beetje testen of een steen naar links of naar rechts moet, en of er misschien een kleine bijgezet moet worden. Maar in principe is dit de samenstelling voor de komende zes maanden. En dat zijn cruciale maanden natuurlijk, we moeten zien dat het optimaal is en ten dienste van iedereen.

Jeroen: Zonder Interreg was het lastiger geweest om dit voor elkaar te krijgen. Maar natuurlijk houdt het voor ons op 30 juni niet zomaar op. Er is bij de partners zeker een motivatie om het verder uit te bouwen.

Dus er zijn zeker wel plannen en eventueel nieuwe ideeën voor de toekomst?

Frank: Jazeker, we hebben heel concrete ideeën die nog besproken moeten worden. We hebben iets moois, en dan zou het jammer zijn om dat weg te gooien. We broeden dat ei (van Columbus) wel uit. We gaan daar absoluut op verder.

Willen jullie graag nog iets toevoegen?

Frank: We zijn gelukkig met onze sterke samenwerking. Het is ook fijn dat we iets bouwen met een echte meerwaarde. Het is niet louter onderzoek, het is iets waarmee mensen echt een richting kunnen geven aan hun carrière die er misschien niet was of nu kan uitgediept worden. En waar bedrijven talent kunnen ontdekken en ze voorheen niet wisten dat het er was. Het doet iets voor mensen en voor een regio, en dat is als bedrijf ook leuker omdat het echt leeft.

Jeroen: Met het beoogde instrument kan je ook meldingen creëren om je skills te updaten en met de vraag of je in de afgelopen jaren geen nieuwe skills hebt bijgeleerd. Dat is dus waar we een beetje naartoe willen.

Frank: Helemaal mee eens. Dan kan je in je artikel gewoon zeggen: “Frank knikt bevestigend”.

Jeroen: Dus wie weet, ik hoop dat jullie ooit een Skills-profiel hebben!

Deel deze pagina

Blijf je graag op de hoogte?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!