Terug naar overzicht
Nieuws

Natuurinclusief restaureren van historische kademuur in Middelburg

Het project Natuur-inbouw verzorgt maandelijks online sessies waarbij diverse sprekers een relevant thema belichten. Hierbij zijn alle geïnteresseerden van harte welkom. Op 23 april vond een sessie plaats over renovatie van historische muren en gevels. Onder andere projectpartner gemeente Middelburg hielden hierbij een presentatie over hun werkzaamheden binnen het project.

In Middelburg worden de kademuren langs de Korendijk en de Kinderdijk natuurinclusief gerestaureerd. Deze historische muren herbergen diverse zeldzame planten. Om de planten tijdens de restauratie te behouden, worden ze zorgvuldig in kaart gebracht en verwijderd, waarna ze tijdelijk worden opgeslagen. Na de restauratie worden ze zorgvuldig teruggeplaatst, waarbij speciale technieken zoals speciale mortel of glaswol worden gebruikt om hun overlevingskansen te vergroten. Als dit lukt zou dit Middelburg tot een voorbeeld maken voor vergelijkbare projecten in de toekomst. Het doel is niet alleen het behoud van de historische uitstraling, maar ook het versterken van de relatie tussen natuur en bouw.

Het project wordt geleid door Angelo Commelin, die verantwoordelijk is voor het civiele aspect van de restauratie, en Bas Wattel, de stadsecoloog, die zich richt op ecologie en biodiversiteit. Het hoofddoel is om de historische kademuren te herstellen naar hun oorspronkelijke staat, inclusief de flora die er ooit groeide. Naast de kademuren worden ook boomvakken vergroot en kwetterbosjes aangelegd op de kade, met als doel verdere bevordering van de biodiversiteit.

Het project Natuur-inbouw, gefinancierd door Interreg Vlaanderen-Nederland, is ontstaan uit de erkenning dat de toenemende bebouwing ten koste gaat van natuurlijke ruimtes, wat nadelige gevolgen heeft voor de ecologie en biodiversiteit. Het project streeft ernaar om bouw en natuur te verenigen, waarbij ze elkaar versterken in plaats van tegenwerken. Dit kan leiden tot een harmonieus systeem waarin bouw en ecologie naadloos samenkomen.

Voor meer informatie over het project en de maandelijkse themasessies, zie onze projectwebsite: Thema-overleggen | Natuur-inbouw | Interreg Vlaanderen-Nederland (interregvlaned.eu)

Natuur-inbouw | 02/05/2024

Kademuur middelburg
IMG 0220
Logo Natuur inbouw groot

Deel deze pagina

Blijf je graag op de hoogte?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!