Terug naar overzicht
Nieuws

North Sea Port Talent: bellen met Elle

Via Teams spreken we af met Elle De Kuyper om te praten over North Sea Port Talent én kregen we daarbovenop een sneak peak te pakken van de plannen voor Interreg VI!

Interreg | 20/03/2023

Elle web

Dag Elle, je bent projectleidster van North Sea Port Talent waarbij het woord ‘talent’ opvalt. We nemen dus aan dat de focus ligt op een positieve insteek? Kan je ons vertellen waarover het project precies gaat?

Ik neem jullie even terug in de tijd. In 2018 organiseerden Voka (Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen) en VeGHO (Vereniging voor Gentse Havengebonden Ondernemingen) een arbeidsmarktbevraging. Daaruit kwam heel sterk naar voor dat die ondernemingen problemen ondervinden bij het invullen van hun vacatures. Er is toen een ad hoc actieplan opgesteld om die ondernemingen en hun arbeidsmarktnoden te ondersteunen, maar we voelden dat we iets meer slagkracht nodig hadden om dat te gaan realiseren. Op dat moment lanceerde Interreg Vlaanderen-Nederland een nieuwe oproep, dat als een geschenk uit de hemel viel. En zo maakten we van ons actieplan een Interreg-project dat op drie pijlers gebaseerd is: vacatures bekendmaken, vacaturegericht opleiden en mobiliteit in het havengebied. Dat laatste staat erbij omdat mobiliteit eigenlijk heel sterk verbonden is met de arbeidsmarkt. En dan zijn we aan de slag gegaan samen met een relatief klein partnerschap om het project oren en poten te geven. Onze partners zijn VDAB Oost-Vlaanderen, de provincie Oost-Vlaanderen, de gemeente Terneuzen, het WSP Terneuzen en het havenbedrijf North Sea Port en de stad Gent. Zelf stond ik begin februari op de Career Days van de Artevelde Hogeschool met een heel groot aanbod aan vacatures. Zo kunnen we die young potentials al warm maken voor een job in het havengebied. Wat we verder nog doen, is het organiseren van jobbeurzen waarbij mensen op een laagdrempelige manier (bijv. door een blinddateachtige activiteit) bedrijven leren kennen. Op die manier proberen we dus toch al die jobs ingevuld te krijgen.

Je zei daarnet wie de partners waren en je had het ook over young potentials. Dat leidt ook gewoon een beetje naar de volgende vraag: wie doet er mee aan dit project en wie heeft er belang bij een project als North Sea Port Talent?

Wij vertrokken in dit project vanuit de noden van de ondernemingen en naar wat er leeft in dat havengebied, welke vragen daar aanwezig zijn en hoe we daar een antwoord op kunnen bieden. Er zijn vaak projecten rond arbeidsmarkt en talent die kijken waar het aanbod zit, wat voor profielen er aanwezig zijn en hoe men ervoor kan zorgen dat de vraagzijde zich daarop aanpast. Wij werken omgekeerd omdat we merken bij onze ondernemingen, die allemaal heel innovatief en state of the art zijn, dat het aanbod of de vraag die zij hebben niet altijd even gemakkelijk te vertalen is naar wat er allemaal voorhanden is. We willen ook een soort van lobbywerk gaan doen, onder andere richting het onderwijs, maar ook naar de studenten die hier in het Gentse aanwezig zijn. Ook naar secundair onderwijs trouwens, zodat ze weten dat er hier superveel arbeidspotentieel aanwezig is.

Waarom is het zo belangrijk om in deze regio en in deze sector te gaan samenwerken? Want het speelt zich niet enkel af in de Gentse haven, maar bijvoorbeeld ook in Terneuzen en in Vlissingen.

In 2018 zijn er twee havenbedrijven gefusioneerd: het havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports. Daardoor speelt het havengebied op Europees niveau veel meer mee. Door die fusie werd dat havengebied plotseling één economische ruimte van Vlissingen, over Borsele en Terneuzen tot Gent. Dat gebied wordt vanuit economisch oogpunt heel snel bekeken als één grote regio, maar de arbeidsmarktwetgeving ziet dat niet zo. Het is tot op de dag van vandaag een Vlaams en een Nederlands verhaal, maar dankzij Interreg Vlaanderen-Nederland krijgen we de kans om dat te gaan overstijgen. Dat is ons streefdoel. Een concreet voorbeeld van hoe we dat willen realiseren, is de realisatie van een dienstverleningsmodel voor werk en opleiding. We willen één centrum in het havengebied neerpoten, waar zowel VDAB (Vlaanderen) als UWV (Nederland) samen gaan werken. De bedoeling is dus dat zowel Vlaamse en Nederlandse werkzoekenden als ondernemingen daar terecht kunnen met hun vragen en niet meer naar beide organisaties moeten stappen.

Dat gebied wordt vanuit economisch oogpunt heel snel bekeken als één grote regio, maar de arbeidsmarktwetgeving ziet dat niet zo. Het is tot op de dag van vandaag een Vlaams en een Nederlands verhaal, maar dankzij Interreg Vlaanderen-Nederland krijgen we de kans om dat te gaan overstijgen.

We hebben ook gemerkt dat jullie verschillende jobbeurzen organiseerden. Heb je het gevoel dat dit zijn vruchten afwierp?

Dat was in het begin een beetje trekken en sleuren, zowel naar de ondernemingen als naar werkzoekenden toe. Maar op onze laatste editie in Gent konden we wel 35 ondernemingen aantrekken! VDAB stuurde een mail uit en binnen de week werden al die plaatsen ingevuld. Je merkt ook dat het leeft bij ondernemingen. Wij krijgen vaak de vraag wanneer de volgende jobbeurs is, dus dat is ondertussen ingeburgerd geraakt. En ook werkzoekenden weten ons te vinden: bij de laatste jobbeurs hadden we om en bij de 200 bezoekers. Je moet weten dat we gestart zijn met 60 of 80, dus ook dat begint stilaan te groeien en zijn bekendheid in de regio te kennen.

Jullie project loopt nog tot 30 juni dit jaar, hoe kijken jullie terug op het project of hoe verliep het tot nu toe?

Ik zou dat zó direct opnieuw doen. Omdat, zoals ik al zei, het mogelijkheden bood om zaken te gaan onderzoeken waartoe we anders niet de kans zouden hebben. Het heeft ervoor gezorgd dat de partners veel nauwer zijn gaan samenwerken dan dat we daarvoor al deden. We hebben samen een richting kunnen bepalen voor de arbeidsmarkten en het havengebied en bedacht hoe we dit willen aanpakken. Dat we nu een nieuw voorstel aan te schrijven zijn binnen de nieuwe programmaperiode toont aan hoeveel positieve ervaringen we uit Interreg V hebben gehaald.

Dus er zijn concrete plannen om een vervolg aan het project te breien (tijdens de nieuwe programmaperiode van Interreg VI)?

(lacht) Ja, we gaan terug indienen met een vervolg op hetgeen wat we nu hebben gedaan.

De zaadjes zijn geplant met Interreg V en we gaan onder Interreg VI verder met datgene dat ontkiemt. Het is superwijs om te zien dat het echt zo kan doorgroeien!

En bevat het veel nieuwe ideeën?

(denkt na) Binnen Interreg VI willen we het onderzochte dienstverleningsmodel nu organisatorisch gaan uitrollen, dus dat wordt iets helemaal nieuw. Daarnaast willen we één van de tools die we al hadden, het ‘24/7 Recruitment’, verder laten uitwerken. We lieten een aantal serious games ontwerpen waarbij personen die geïnteresseerd zijn in een job, niet meer per se met een CV naar een werkgever moeten stappen. Dankzij zo’n serious game kan je heel mooi in beeld brengen over welke vaardigheden je wel en niet beschikt. Dat is niet enkel handig voor de instroom binnen een onderneming, maar ook voor de doorstroming omdat je die games ook voor je bestaande personeelscapaciteiten kan gebruiken. Op die manier kan je nieuwe vaardigheden bij je huidige werknemers ontdekken en ga je dus op een andere manier naar hen kijken. We willen dus nog een aantal van die zaken gaan verdiepen. De zaadjes zijn geplant met Interreg V en we gaan onder Interreg VI verder met datgene dat ontkiemt. Het is superwijs om te zien dat het echt zo kan doorgroeien!

Deel deze pagina

Blijf je graag op de hoogte?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!