Terug naar overzicht
Nieuws

Oogst Oproep 3

Op donderdag 14 maart liep onze 3e oproep af. In deze oproep is er indicatief € 35 miljoen EFRO beschikbaar gesteld over de verschillende prioriteiten van het programma heen. Er konden projectvoorstellen worden ingediend binnen elke Specifieke Doelstelling van het programma, met uitzondering van ‘C3 – Duurzaam Toerisme’.

Interreg | 26/03/2024

Timeline 2024

 

Bij het verstrijken van de deadline bleken er 36 aanmeldingen ingediend die samen zo’n € 57,5 miljoen EFRO-subsidies aanvragen. Het budget van deze oproep is dus sterk overbevraagd, wat betekent dat het programma – net als in de vorige oproepen – scherpe keuzes zal moeten maken en dat in alle prioriteiten.

Het programma is nu aan de slag met de gedetailleerde beoordeling van elke projectaanmelding aan de hand van de vastgestelde selectiecriteria, met het oog op een advisering van het Comité van Toezicht voor de preselectie in deze oproep. Het Comité zal hierover in haar vergadering van 19 juni een beslissing nemen.

De volgende oproep is op dit moment gepland voor het voorjaar van 2025

Deel deze pagina

Blijf je graag op de hoogte?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!