Terug naar overzicht
Nieuws

Praktijkproeven van start

Paprika staat inmiddels op de mat in PCH en spoedig volgt tomaat bij PSKW voor de eerste onbelichte teelten binnen het project Energlik. Het onderzoeksbureau Plant Lighting speelt een rol in het opvolgen van het gewas.

ENERGLIK | 05/01/2024

20210218 113444

Opvolgen gewassen

In de teelten wordt gebruik gemaakt van onder andere innovatieve schermen en ontvochtiging om energie te besparen. Dit alles met een gezonde plantontwikkeling en zo hoog mogelijke opbrengst. Belangrijke klimaatparameters die de fotosynthese van het gewas bepalen zijn lichtintensiteit, het bladoppervlak en CO2-concentratie. Een optimale gewasfotosynthese is op zijn beurt bepalend voor de suikers die de plant beschikbaar heeft voor gewasontwikkeling, onderhoud en vruchtproductie. Ook de verdeling van deze assimilaten (suikers) over de plantorganen bepaalt uiteindelijk de oogstindex en dus opbrengst.

Door nu zowel klimaat als plantontwikkeling nauwgezet te volgen is het mogelijk een zogenaamde assimilaten-balans op te stellen. De verdeling van licht over de hoogte van het bladerdek wordt daarvoor gemeten, maar ook de fotosynthese. Simpel gezegd houdt de assimilaten-balans in dat productie van suikers (source) aan de ene kant in balans is met investering aan de andere kant in de drie posten hierboven genoemd: gewasontwikkeling, onderhoud en vruchtproductie (sink).

Meerekenen tijdens de teelt met deze balans kan inzichten geven zoals bijvoorbeeld een tekort aan assimilaten waardoor zetting of vruchtgewicht kan afnemen. Ook is het effect van CO2-concentratie op fotosynthese iedere 5 minuten te modelleren, om dosering en moment op de dag te optimaliseren.

Foto: Voorbeeld van fotosynthese-meting bij Plant Lighting in klimaatcel.

Deel deze pagina

Gerelateerd nieuws

Blijf je graag op de hoogte?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!